Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
414

IV Pa 23/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-06-10

Data publikacji: 2015-07-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przepisy ustawy z 13.03.2013r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika stanowi lex specialis również w stosunku do postanowień umowy społecznej zawartej u danego pracodawcy.
Sygnatura akt IV Pa 23/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2015r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący: SSO Małgorzata Paździerska Sędziowie: SO Katarzyna Augustyniak ( spr) SO Hanna Wujkowska Protokolant: st.sekr.sądowy Marlena Budzyńska po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2015 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa J. I. przeciwko (...) sp. z o.o. w G. o odszkodowanie na skutek apelacji powódki J. I. od wyr
Czytaj więcej»

IV Pa 34/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2013-05-08

Data publikacji: 2022-11-17

trafność 100%

Sygnatura akt IV Pa 34/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 maja 2013r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodnicząca: SSO Regina Duda-Marciszewska /spr./ Sędziowie: SO Małgorzata Paździerska SO Katarzyna Augustyniak Protokolant: Violetta Wysocka- Adryan po rozpoznaniu w dniu 08 maja 2013 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa J. T. przeciwko Urzędowi Gminy w B. o przywrócenie do pracy na skutek apelacji pozwanego Urzędu
Czytaj więcej»

IV Pa 35/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-10-25

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: -
Sygnatura akt IV Pa 35/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 października 2017r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący: SSO Katarzyna Augustyniak Sędziowie: SO Małgorzata Paździerska ( spr) SO Hanna Wujkowska Protokolant: st.sekr.sądowy Marlena Budzyńska po rozpoznaniu w dniu 25 października 2017 r. we Włocławku na rozprawie sprawy J. M. przeciwko Urzędowi (...) W. o przywrócenie do pracy i zapłatę wynagrodzenia za czas po
Czytaj więcej»

IV Pa 36/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2013-05-29

Data publikacji: 2013-07-11

trafność 100%

Sygnatura akt IV Pa 36/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2013r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący: SSO Małgorzata Paździerska Sędziowie: SO Katarzyna Augustyniak /spr/ SO Regina Duda – Marciszewska Protokolant: sekr.sądowy Karolina Płaczkiewicz po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2013 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa T. R. przeciwko Syndykowi Masy Upadłości spółki (...) Spółka Akcyjna w upadłości likw
Czytaj więcej»

IV Pa 27/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-07-08

Data publikacji: 2015-08-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: złożenie przez zakładową organizacje związkową informacji o stanie liczebnym związku w terminie wcześniejszym niż do dnia 10 miesiąca następującego po zakończonym kwartale nie spełnia wymogów informacji o jakiej mowa w art. 25 (1) paragraf 2 ustawy o związkach zawodowych.
Sygnatura akt IV Pa 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lipca 2015r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący: SSO Hanna Wujkowska Sędziowie: SO Anna Knapczyńska SO Katarzyna Augustyniak ( spr) Protokolant: st.sekr.sądowy Marlena Budzyńska po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2015 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa W. M. przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi (...) we W. o przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za cza
Czytaj więcej»

IV Pa 35/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2013-07-10

Data publikacji: 2013-10-12

trafność 100%

Sygnatura akt IV Pa 35/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lipca 2013r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący: SSO Regina Duda – Marciszewska /spr/ Sędziowie: SO Hanna Wujkowska SO Anna Knapczyńska Protokolant: sekr. sądowy Karolina Płaczkiewicz po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2013 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa A. S. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością we W. na skutek skargi pozwanego
Czytaj więcej»

IV Pa 37/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2013-06-12

Data publikacji: 2014-02-18

trafność 100%

Teza orzeczenia: Sąd Pracy nie jest zobowiązany do ustalenia istnienia innych przyczy wypowiedzenia nie wskazne przez pracodawcę w wypowiedzeniu.
Sygnatura akt IV Pa 37/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2013r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący: SSO Katarzyna Augustyniak Sędziowie: SO Regina Duda – Marciszewska SO Małgorzata Paździerska /spr/ Protokolant: sekr. sądowy Karolina Płaczkiewicz po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2013 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa W. S. przeciwko (...) Urzędowi (...) w A. o przywrócenie do pracy na skutek ap
Czytaj więcej»

IV Pa 41/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-12-08

Data publikacji: 2017-02-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ustalenie istnienia stosunku pracy w miejsce umowy zlecenia kierowcy
Niniejszy wyrok sprostowano postanowieniem z dnia 14.12.2016r.: sprostować oczywistą omyłkę zawartą w wyroku Sądu Okręgowego we Włocławku IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 08.12.2016r. poprzez wpisanie każdorazowo w nazwie pozwanego pomiędzy słowami: „ (...) ” i „ (...) ” zapisu: „ (...) ”. Sygnatura akt IV Pa 41/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 grudnia 2016r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący: SSO
Czytaj więcej»

IV Pa 45/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2013-05-29

Data publikacji: 2014-02-19

trafność 100%

Teza orzeczenia: dla uznania rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia za uzasadnione wystarczy udowodnienie zaistnienia jednej z przyczyn wskazanych przez pracodawcę jako podstawa rozwiązania umowy.
Sygnatura akt IV Pa 45/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2013r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodnicząca: SSO Małgorzata Paździerska /spr./ Sędziowie: SO Hanna Wujkowska SO Katarzyna Augustyniak Protokolant: Karolina Płaczkiewicz po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2013 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa A. W. przeciwko (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we W. o odszkodowanie za niezgodne z prawem w
Czytaj więcej»

IV Pa 65/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2013-10-30

Data publikacji: 2013-12-15

trafność 100%

Sygnatura akt IV Pa 65/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2013r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący: SSO Hanna Wujkowska Sędziowie: SO Małgorzata Paździerska /spr/ SO Katarzyna Augustyniak Protokolant: sekr. sądowy Karolina Płaczkiewicz po rozpoznaniu w dniu 30 października 2013 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa K. W. przeciwko Przedsiębiorstwu (...) s. j. M. B. , S. E. z siedzibą w N. o za
Czytaj więcej»