Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
428

I Ca 13/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2021-08-30

Data publikacji: 2022-03-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Dokumenty prywatne mogą być podstawą ustaleń faktycznych i wyrokowania, a ich moc dowodowa jest oceniana według zasad określonych w art. 233 § 1 kpc.
Sygn. akt I 1 Ca 13/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 sierpnia 2021 r. Sąd Okręgowy we Włocławku Sekcja Odwoławcza I Wydziału Cywilnego w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Nazdrowicz po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2021 r. we Włocławku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (...) we W. przeciwko Z. D. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 17 listopada 2020 r., sygn. akt I C 826/20 upr. oddala apel
Czytaj więcej»

I Ca 358/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2023-09-21

Data publikacji: 2024-02-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Jeżeli za szkodę odpowiada kilku sprawców (bez względu na podstawy odpowiedzialności) to są oni zobowiązani zrekompensować ściśle określony jeden konkretny uszczerbek typu niemajątkowego (krzywdę), będący następstwem ich zachowań czy zaniechań. Natomiast zasady wykonania zobowiązania przez każdego z nich wynikają ze wspomnianej podstawy (...)
Sygn. akt : I 1 Ca 358/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2023 r. Sąd Okręgowy we Włocławku Sekcja Odwoławcza I Wydziału Cywilnego w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Nazdrowicz Sędziowie: SO Lucyna Samolińska SO Aneta Sudomir-Koc po rozpoznaniu w dniu 21 września 2023 r. we Włocławku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa D. K. przeciwko (...) S.A. (...) z siedzibą w W. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 7 lipca
Czytaj więcej»

IV U 869/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2014-12-12

Data publikacji: 2015-01-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV U 869/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 grudnia 2014r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Augustyniak Protokolant: Ewelina Jakubiak po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2014r. we Włocławku na rozprawie sprawy J. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. o wydanie legitymacji osoby represjonowanej na skutek odwołania J. S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T
Czytaj więcej»

IV U 961/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-02-02

Data publikacji: 2015-05-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV U 961/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lutego 2015r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Paździerska Protokolant: st. sekr. sądowy Karolina Płaczkiewicz po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2015r. we Włocławku na rozprawie sprawy J. G. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. o wysokość emerytury na skutek odwołania J. G. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T.
Czytaj więcej»

IV U 993/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2013-05-24

Data publikacji: 2014-02-12

trafność 100%

Teza orzeczenia: Przynanie renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem w drodze do pracy, wymaga wykazania związku przyczynowo-skutkowego niezdolności do pracy z wypadkiem.
Sygn. akt IV U 993/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2013r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Augustyniak Protokolant: starszy protokolant sądowy Agnieszka Przystupa po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2013r. we Włocławku na rozprawie sprawy E. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. o rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem w drodze do pracy na skutek odwołania E
Czytaj więcej»

IV U 898/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2014-01-16

Data publikacji: 2014-02-07

trafność 100%

Sygn. akt IV U 898/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 stycznia 2014r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Regina Duda- Marciszewska Protokolant: sekr. sądowy Marlena Budzyńska po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2014r. we Włocławku na rozprawie sprawy A. J. przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego P. Terenowej we W. o zwrot nienależnie pobranego świadczenia na skutek odwołania A. J. od decyzji P
Czytaj więcej»

IV Ua 13/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-11-10

Data publikacji: 2015-12-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wykonywanie pracy jako podstawa utraty prawa do zasiłku chorobowego.
Sygnatura akt IV Ua 13/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 listopada 2015r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący: SSO Hanna Wujkowska ( ref) Sędziowie: SO Katarzyna Augustyniak SO Małgorzata Paździerska Protokolant: Karolina Płaczkiewicz po rozpoznaniu w dniu 28 października 2015 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z wniosku Z. R. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w W. o zasiłek chorobowy i zwrot
Czytaj więcej»

IV Ua 9/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-04-05

Data publikacji: 2016-05-13

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt IV Ua 9/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 kwietnia 2016r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący: SSO Hanna Wujkowska Sędziowie: SO Katarzyna Augustyniak ( spr) SO Małgorzata Paździerska Protokolant: Karolina Płaczkiewicz po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2016 r. we Włocławku na rozprawie sprawy R. F. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. o zasiłek chorobowy na skutek apelacji R. F. od wyrok
Czytaj więcej»

IV Ua 6/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-03-04

Data publikacji: 2015-04-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: dla oceny z czy zdarzenie było wypadkiem przy pracy rolniczej w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników nie ma istotnego znaczenia, czy zaistniało ono podczas wykonywania czynności polegających na prowadzeniu hodowli dla własnych potrzeb ubezpieczonego
Sygnatura akt IV Ua 6/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 marca 2015r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący: SSO Małgorzata Paździerska Sędziowie: SO Katarzyna Augustyniak /spr/ SO Regina Duda – Marciszewska Protokolant: sekr. sądowy Karolina Płaczkiewicz po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2015 r. we Włocławku na rozprawie sprawy M. Z. przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o odszkodowanie z tytułu wypa
Czytaj więcej»

IV Ua 17/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2013-07-10

Data publikacji: 2013-10-12

trafność 100%

Sygnatura akt IV Ua 17/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lipca 2013r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący: SSO Małgorzata Paździerska Sędziowie: SO Regina Duda – Marciszewska /spr/ SO Katarzyna Augustyniak Protokolant: sekr. sądowy Karolina Płaczkiewicz po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2013 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z wniosku Z. M. przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego P. Terenowa we W
Czytaj więcej»