Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
420

I Ca 119/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2020-11-10

Data publikacji: 2021-05-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wykonawca nie odpowiada za wady dzieła wynikłe z wadliwości materiału dostarczonego przez zamawiającego tylko wówczas, jeżeli uprzedził go o wynikłym stąd niebezpieczeństwie dla osiągnięcia zamierzonego rezultatu.
Sygn. akt I 1 Ca 119/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy we Włocławku Sekcja Odwoławcza I Wydziału Cywilnego w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Nazdrowicz po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2020 r. we Włocławku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa W. U. przeciwko A. I. (1) o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 5 grudnia 2019 roku, sygn. akt I C 185/19 I zmienia zaskarżony wyrok w
Czytaj więcej»

I Ca 130/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-09-03

Data publikacji: 2015-10-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zniesieniu przez Sąd odrębnej własności lokali w postępowaniu o zniesienie współwłasności nieruchomości wspólnej nie stoi co do zasady na przeszkodzie okoliczność, że w wyniku podziału każdy ze współwłaścicieli nie otrzyma wszystkich pomieszczeń objętych dotychczas przysługującym mu prawem.
Sygnatura akt I Ca 130/15 POSTANOWIENIE Dnia 3 września 2015 roku Sąd Okręgowy we Włocławku Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSO Barbara Baranowska Sędziowie: SO Mariusz Nazdrowicz ( spraw. ) SO Aneta Sudomir- Koc Protokolant : st. sek. sąd Renata Szatkowska po rozpoznaniu w dniu 3 września 2015 roku we Włocławku na rozprawie sprawy z wniosku I. S. z udziałem Gminy Miasta R. , Z. J. o zniesienie współwłasności na skutek apelacji wnioskodawczyni od postanowienia Sądu R
Czytaj więcej»

I Ca 126/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2022-12-16

Data publikacji: 2023-11-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wyrażony w art. 321§1 kpc zakaz orzekania co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem stoi na przeszkodzie zasądzenia od kredytobiorcy (pożyczkobiorcy) wymagalnych rat, gdy podstawą żądania powoda jest fakt wypowiedzenia umowy, które stało się bezskuteczne (nieważne).
S ygn. akt I1 Ca 126/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2022r. Sąd Okręgowy we Włocławku Sekcja Odwoławcza I Wydziału Cywilnego w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Nazdrowicz po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2022 r. we Włocławku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Ł. C. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 3 lutego 2022 r., sygn. akt I C 270/21 oddala apelację. SSO
Czytaj więcej»

I Ca 120/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2021-09-06

Data publikacji: 2021-10-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Do nierozpoznania istoty sprawy (art. 386§4 kpc) dochodzi w szczególności wówczas, gdy Sąd pozostaje w mylnym przekonaniu, że istnieje przesłanka materialnoprawna lub procesowa unicestwiająca roszczenie, np. że uległo no przedawnieniu.
Sygn. akt I 1 Ca 120/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 września 2021 r. Sąd Okręgowy we Włocławku Sekcja Odwoławcza I Wydziału Cywilnego w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Nazdrowicz po rozpoznaniu w dniu 6 września 2021 r. we Włocławku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko Gminie Miasto W. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 4 grudnia 2020 roku, sygn. akt I C 825/20 uchyla zaskarżony wyrok w punktach
Czytaj więcej»

I Ca 65/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-07-13

Data publikacji: 2017-11-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wskazanie przez powoda przepisów prawnych, mających stanowić podstawę prawną orzeczenia - aczkolwiek niewymagane - nie pozostają bez znaczenia dla przebiegu procesu i wyniku sprawy, albowiem pośrednio określa takie okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie pozwu. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy strona jest reprezentowana przez (...)
Sygnatura akt I Ca 65/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lipca 2017 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Lucyna Samolińska Sędziowie: SO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) SR del. do SO Konrad Mosakowski Protokolant: sekr. Ewelina Jakubiak po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2017 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko R. S. , H. S. , K. S. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku zaocznego Sądu Rejonowego we Włocł
Czytaj więcej»

I Ca 63/22

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2022-12-15

Data publikacji: 2023-06-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Samo niezadowolenie strony ze złożonej opinii biegłego nie obliguje Sądu do dopuszczenia dowodu z opinii uzupełniającej lub dowodu z opinii kolejnych biegłych.
Sygn. akt I 1 Ca 63/22 POSTANOWIENIE Dnia 15 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy we Włocławku Sekcja Odwoławcza I Wydziału Cywilnego w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Nazdrowicz po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2022 r. we Włocławku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku J. S. i A. S. z udziałem B. Z. i P. Z. o dział spadku i zniesienie współwłasności na skutek apelacji uczestników postępowania od postanowienia Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 19 października 2021 r., sygn. akt
Czytaj więcej»

I Ca 65/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2013-10-22

Data publikacji: 2014-03-18

trafność 100%

Sygn. akt I Ca 65/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 października 2013 roku Sąd Okręgowy we Włocławku Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Lucyna Samolińska Sędziowie: SSO Maria Woźniak SSO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) Protokolant: st. sekr. sąd. Renata Kowalska po rozpoznaniu w dniu 10 października 2013 roku we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa : Spółdzielni Mieszkaniowej w A. przeciwko T. Z. o zapłatę, Spółdzielni Mieszkaniowej w A. przeciwko I. Ś. o zap
Czytaj więcej»

I Ca 73/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-05-19

Data publikacji: 2016-07-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zaspokojeniu zwykłych potrzeb rodziny w rozumieniu art. 30 § 1 kro służy pożyczka zaciągnięta przez jednego z małżonków w trakcie budowy domu jednorodzinnego na nabycie nieznacznej ( w porównaniu do wartości całej budowy) części materiałów budowlanych.
Sygnatura akt I Ca 73/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 maja 2016 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) Sędziowie: SO Lucyna Samolińska SO Aneta Sudomir – Koc Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Dybowska-Pyrek po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2016 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa R. P. przeciwko E. Z. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 28 sierpn
Czytaj więcej»

I Ca 251/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2013-09-05

Data publikacji: 2014-01-15

trafność 100%

Teza orzeczenia: Brak rozstrzygnięcia w postanowieniu o podziale majątku wspólnego o oddaleniu żądania z tytułu posiadania rzeczy ( art. 618 paragraf 1 kpc w zw. z art. 567 paragraf 3 kpc i art. 688 kpc ) powoduje konieczność odrzucenia w tej części apelacji jako niedopuszczalnej ( art. 373 kpc w zw. z art. 370 kpc i art. 13 paragraf 2 kpc )
Sygnatura akt I Ca 251/12 POSTANOWIENIE Dnia 5 września 2013 roku Sąd Okręgowy we Włocławku Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) Sędziowie : SSO Maria Woźniak SSO Andrzej Witka – Jeżewski Protokolant : st. sekr. sąd. Katarzyna Domańska po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2013 roku we Włocławku na rozprawie sprawy z wniosku A. B. (1) z udziałem A. B. (2) o podział majątku wspólnego na skutek apelacji wnioskodawczyni od postanowienia Sądu Rejon
Czytaj więcej»

I Ca 273/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-12-30

Data publikacji: 2017-02-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ca 273/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mariusz Nazdrowicz po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2016 r. we Włocławku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) SPÓŁKI z o.o. we W. przeciwko B. K. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 21 czerwca 2016 r. sygn. akt I C 908/15 upr. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje
Czytaj więcej»