Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
335

IV Pa 90/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2013-12-18

Data publikacji: 2014-02-07

trafność 100%

Sygnatura akt IV Pa 90/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2013r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący: SSO Małgorzata Paździerska Sędziowie: SO Hanna Wujkowska SO Regina Duda – Marciszewska /spr/ Protokolant: sekr.sądowy Karolina Płaczkiewicz po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2013 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa I. S. przeciwko Szkole (...) w B. o przywrócenie do pracy na skutek apelacji pozwaneg
Czytaj więcej»

IV U 4/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-03-31

Data publikacji: 2015-05-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Możliwość proporcjalnego zmniejszenia podstawy wymiaru składek przewidziane w art. 18 ust. 10 w zw. z ust. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczy tylko kwoty najniższej podstawy wymiaru składek określonej w art. 18 ust. 8 ustawy.
Sygn. akt IV U 4/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2015 r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Augustyniak Protokolant: Ewelina Jakubiak po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2015 r. we Włocławku na rozprawie sprawy R. B. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. o ustalenie na skutek odwołania R. B. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. z dnia 5 sierpnia 2014 r. znak: (.
Czytaj więcej»

IV Pz 5/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2014-03-28

Data publikacji: 2014-04-23

trafność 100%

Teza orzeczenia: Kwestionowanie przyczyny wypowiedzenia po uprzednim prawomocnym rozstrzygnięciu powództwa o przywrócenie do pracy jest niedopuszczalne i pozew podlega odrzuceniu.
Sygn. akt IV Pz 5/14 POSTANOWIENIE Dnia 28 marca 2014r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Paździerska (spr.) SSO Regina Duda-Marciszewska SSO Hanna Wujkowska po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2014r. we Włocławku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa U. M. przeciwko (...) we W. o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne i przywrócenie do pracy w przedmiocie zażalenia powódki na postanowienie S
Czytaj więcej»

IV U 32/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-03-02

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: osoba pobierająca rentę rodzinną, która nie zawiadomi organu rentowego o zaprzestaniu nauki musi liczyć się z obowiązkiem zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami.
Sygn. akt IV U 32/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 marca 2017r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Paździerska Protokolant: sekr. sądowy Karolina Płaczkiewicz po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2017r. we Włocławku na rozprawie sprawy J. R. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. o zwrot nienależnie pobranego świadczenia na skutek odwołania J. R. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Czytaj więcej»

IV U 59/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2014-09-30

Data publikacji: 2014-10-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV U 59/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 września 2014r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Regina Duda- Marciszewska Protokolant: sekr. sądowy Marlena Budzyńska po rozpoznaniu w dniu 30 września 2014r. we Włocławku na rozprawie sprawy J. T. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. o wysokość emerytury na skutek odwołania J. T. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. z
Czytaj więcej»

IV U 65/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2014-05-19

Data publikacji: 2014-07-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV U 65/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 maja 2014r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodnicząca: SSO Hanna Wujkowska Protokolant: sekr. sądowy Violetta Wysocka Adryan po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2014r. we Włocławku na rozprawie sprawy B. P. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. o ustalenie kapitału początkowego na skutek odwołania B. P. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. z
Czytaj więcej»

IV U 74/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2013-05-28

Data publikacji: 2013-07-18

trafność 100%

Teza orzeczenia: zawarcie pozornej umowy o pracę nie stanowi podstawy do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych
Sygn. akt IV U 74/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 maja 2013r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Augustyniak Protokolant: starszy protokolant sądowy Agnieszka Przystupa po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2013r. we Włocławku na rozprawie sprawy L. K. i E. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. o ustalenie na skutek odwołań L. K. i E. S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddzia
Czytaj więcej»

IV U 71/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2013-06-07

Data publikacji: 2013-07-19

trafność 100%

Teza orzeczenia: stawka zaszeregowania może stanowić podstawę do ustalenia wysokość wynagrodzenia jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla potrzeb ustalenia wysokości świadczenia
Sygn. akt IV U 71/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 czerwca 2013r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Paździerska Protokolant: sekr. sądowy Karolina Płaczkiewicz po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2013r. we Włocławku na rozprawie sprawy R. J. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. o wysokość emerytury na skutek odwołania R. J. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. z dni
Czytaj więcej»

IV U 147/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2013-05-21

Data publikacji: 2014-02-12

trafność 100%

Sygn. akt IV U 147/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 maja 2013r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Regina Duda- Marciszewska Protokolant: sekr. sądowy Marlena Budzyńska po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2013r. we Włocławku na rozprawie sprawy E. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. o emeryturę i ustalenie kapitału początkowego na skutek odwołania E. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społeczny
Czytaj więcej»

IV U 164/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2013-05-28

Data publikacji: 2013-09-24

trafność 100%

Sygn. akt IV U 164/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 maja 2013r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Augustyniak Protokolant: starszy protokolant sądowy Agnieszka Przystupa po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2013r. we Włocławku na rozprawie sprawy Z. K. przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego P. Terenowej w G. o rentę rolniczą na skutek odwołania Z. K. od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego
Czytaj więcej»