Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
315

I Ca 287/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-02-16

Data publikacji: 2017-03-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Pojęcie "nierozpoznanie istoty sprawy" w rozumieniu art. 386 § 4 kpc w zw. z art.. 13 § 2 kpc w postępowaniu nieprocesowym musi być ujmowane odpowiednio, z uwzględnieniem specyfiki danej kategorii spraw podlegających rozpoznaniu w tym trybie.
Sygn. akt I Ca 287/16 POSTANOWIENIE Dnia 16 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Aneta Sudomir - Koc Sędziowie: SO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) SO Lucyna Samolińska Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Dybowska – Pyrek po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2017 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z wniosku (...) S.A. w G. z udziałem A. K. i Skarbu Państwa - Starosty (...) o stwierdzenie zasiedzenia służebności gruntowych o treści
Czytaj więcej»

I Ca 287/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-02-25

Data publikacji: 2016-09-28

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt: I Ca 287/15 POSTANOWIENIE W. , dnia 25 lutego 2016 r. Sąd Okręgowy we Włocławku, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Andrzej Witka-Jeżewski (spraw.) Sędziowie: SO Maria Woźniak SO Barbara Baranowska Protokolant: st. sek. sąd. Małgorzata Dybowska-Pyrek po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2016 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z wniosku Ł. L. , E. L. i J. L. z udziałem R. T. i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (...) z siedzibą w G. o zatwierdzenie uchylenia s
Czytaj więcej»

I Ca 303/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-02-11

Data publikacji: 2016-04-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Podstawą zarzutu sprzeczności istotnych ustaleń Sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego nie jest wadliwe w ocenie skarżącego oddalenie wniosków dowodowych.
Sygn. akt I Ca 303/15 POSTANOWIENIE Dnia 11 lutego 2016 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Aneta Sudomir – Koc Sędziowie: SO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) SO Lucyna Samolińska Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Dybowska-Pyrek po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2015r. we Włocławku na rozprawie sprawy z wniosku (...) . w W. z udziałem K. K. , T. K. , K. B. (1) , E. Ż. i P. K. o stwierdzenie nabycia spadku na skutek apelacji uczestników postęp
Czytaj więcej»

IV P 2/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2014-04-10

Data publikacji: 2014-05-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV P 2/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 kwietnia 2014r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Regina Duda- Marciszewska Ławnicy: M. K. L. L. Protokolant: sekr. sądowy Marlena Budzyńska po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2014r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko (...) Sp. z o.o. w T. o odszkodowanie 1.oddala powództwo; 2.zasądza od powoda M. S. na rzecz pozwanego (...) Sp. z o.o.
Czytaj więcej»

IV Pa 1/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2014-05-07

Data publikacji: 2014-06-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: do stosunku pracy z wyboru nie ma zastosowania art. 42 k.pl
Sygnatura akt IV Pa 1/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 maja 2014r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący: SSO Katarzyna Augustyniak Sędziowie: SO Małgorzata Paździerska /spr/ SO Hanna Wujkowska Protokolant: sekr. sądowy Karolina Płaczkiewicz po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2014 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa K. S. przeciwko (...) C. o uznanie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy za bezskutecz
Czytaj więcej»

IV Pa 10/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-04-08

Data publikacji: 2015-05-13

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt IV Pa 10/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 kwietnia 2015r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący: SSO Katarzyna Augustyniak Sędziowie: SO Małgorzata Paździerska /spr/ SO Hanna Wujkowska Protokolant: st. sekr. sądowy Karolina Płaczkiewicz po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2015 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa G. P. i R. M. (1) przeciwko Sądowi Rejonowemu w Toruniu o wynagrodzenie za pracę na sku
Czytaj więcej»

IV Pa 11/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-03-30

Data publikacji: 2015-05-13

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt IV Pa 11/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2015r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący: SSO Katarzyna Augustyniak Sędziowie: SO Małgorzata Paździerska ( spr) SO Hanna Wujkowska Protokolant: Marlena Budzyńska po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2015 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa S. M. przeciwko (...) sp. z o.o. w W. o odprawę na skutek apelacji powoda S. M. od wyroku Sądu Rejonowego we
Czytaj więcej»

IV Pa 13/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-04-15

Data publikacji: 2015-05-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W razie rozwiązania z nauczycielem umowy o pracę urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na czas po rozwiązaniu umowy, nawet jeśli nauczyciel zostanie przywrócony do pracy.
Sygnatura akt IV Pa 13/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 kwietnia 2015r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący: SSO Katarzyna Augustyniak ( spr.) Sędziowie: SO Małgorzata Paździerska SO Hanna Wujkowska Protokolant: Karolina Płaczkiewicz po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2015 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa A. M. przeciwko Publicznej Szkole Podstawowej im. (...) . K. . J. M. w O. o udzielenie urlopu dla pod
Czytaj więcej»

IV Pa 21/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-05-27

Data publikacji: 2015-06-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: brak dokumentacji płacowej oraz ewidencji czasu pracy pracownika powoduje negatywne skutki procesowe dla pracodawcy
Sygnatura akt IV Pa 21/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 maja 2015r. Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we W. w składzie : Przewodniczący: SSO Małgorzata Paździerska Sędziowie SO Katarzyna Augustyniak ( spr) SO Hanna Wujkowska Protokolant: st.sekr.sądowy Marlena Budzyńska po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2015r. we Włocławku na rozprawie sprawy M. J. przeciwko M. O. o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych na sku
Czytaj więcej»

IV Pa 23/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-06-10

Data publikacji: 2015-07-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przepisy ustawy z 13.03.2013r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika stanowi lex specialis również w stosunku do postanowień umowy społecznej zawartej u danego pracodawcy.
Sygnatura akt IV Pa 23/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2015r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący: SSO Małgorzata Paździerska Sędziowie: SO Katarzyna Augustyniak ( spr) SO Hanna Wujkowska Protokolant: st.sekr.sądowy Marlena Budzyńska po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2015 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa J. I. przeciwko (...) sp. z o.o. w G. o odszkodowanie na skutek apelacji powódki J. I. od wyr
Czytaj więcej»