Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
329

IV Pa 57/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2013-09-25

Data publikacji: 2014-07-11

trafność 100%

Teza orzeczenia: brak naruszenia art. 233 § 1 kpc gdy sąd oddala kolejny wniosek dowodowy dotyczący opinii biegłych
Sygnatura akt IV Pa 57/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 września 2013r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący: SSO Katarzyna Augustyniak Sędziowie: SO Małgorzata Paździerska /spr/ SO Regina Duda – Marciszewska Protokolant: sekr. sądowy Karolina Płaczkiewicz po rozpoznaniu w dniu 25 września 2013 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa A. O. przeciwko K. K. o ustalenie wypadku przy pracy i sprostowanie protokoł
Czytaj więcej»

IV Pa 65/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2013-10-30

Data publikacji: 2013-12-15

trafność 100%

Sygnatura akt IV Pa 65/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2013r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący: SSO Hanna Wujkowska Sędziowie: SO Małgorzata Paździerska /spr/ SO Katarzyna Augustyniak Protokolant: sekr. sądowy Karolina Płaczkiewicz po rozpoznaniu w dniu 30 października 2013 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa K. W. przeciwko Przedsiębiorstwu (...) s. j. M. B. , S. E. z siedzibą w N. o za
Czytaj więcej»

IV Pa 77/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2013-12-18

Data publikacji: 2014-02-03

trafność 100%

Teza orzeczenia: wypowiedzenie na podstawie art. 20 Karty nauczyciela
Sygnatura akt IV Pa 77/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2013r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący: SSO Katarzyna Augustyniak Sędziowie: SO Małgorzata Paździerska /spr/ SO Regina Duda – Marciszewska Protokolant: sekr. sądowy Karolina Płaczkiewicz po rozpoznaniu w dniu 04 grudnia 2013 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa H. Ł. przeciwko Szkole (...) we W. o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za b
Czytaj więcej»

IV Pa 93/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2014-01-15

Data publikacji: 2014-02-25

trafność 100%

Teza orzeczenia: W przypadku złożenia zaświadczenia lekarskiego, od którego dyrektor szkoły nie wniósł odwołania nie można odmówić udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.
Sygnatura akt IV Pa 93/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 stycznia 2014r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący: SSO Katarzyna Augustyniak Sędziowie: SO Małgorzata Paździerska /spr/ SO Hanna Wujkowska Protokolant: sekr.sądowy Karolina Płaczkiewicz po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2014 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa A. M. przeciwko (...) w O. o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia na skutek apelacj
Czytaj więcej»

IV Pa 90/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2013-12-18

Data publikacji: 2014-02-07

trafność 100%

Sygnatura akt IV Pa 90/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2013r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący: SSO Małgorzata Paździerska Sędziowie: SO Hanna Wujkowska SO Regina Duda – Marciszewska /spr/ Protokolant: sekr.sądowy Karolina Płaczkiewicz po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2013 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa I. S. przeciwko Szkole (...) w B. o przywrócenie do pracy na skutek apelacji pozwaneg
Czytaj więcej»

IV Pz 5/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2014-03-28

Data publikacji: 2014-04-23

trafność 100%

Teza orzeczenia: Kwestionowanie przyczyny wypowiedzenia po uprzednim prawomocnym rozstrzygnięciu powództwa o przywrócenie do pracy jest niedopuszczalne i pozew podlega odrzuceniu.
Sygn. akt IV Pz 5/14 POSTANOWIENIE Dnia 28 marca 2014r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Paździerska (spr.) SSO Regina Duda-Marciszewska SSO Hanna Wujkowska po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2014r. we Włocławku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa U. M. przeciwko (...) we W. o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne i przywrócenie do pracy w przedmiocie zażalenia powódki na postanowienie S
Czytaj więcej»

IV U 4/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-03-31

Data publikacji: 2015-05-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Możliwość proporcjalnego zmniejszenia podstawy wymiaru składek przewidziane w art. 18 ust. 10 w zw. z ust. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczy tylko kwoty najniższej podstawy wymiaru składek określonej w art. 18 ust. 8 ustawy.
Sygn. akt IV U 4/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2015 r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Augustyniak Protokolant: Ewelina Jakubiak po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2015 r. we Włocławku na rozprawie sprawy R. B. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. o ustalenie na skutek odwołania R. B. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. z dnia 5 sierpnia 2014 r. znak: (.
Czytaj więcej»

IV U 32/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-03-02

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: osoba pobierająca rentę rodzinną, która nie zawiadomi organu rentowego o zaprzestaniu nauki musi liczyć się z obowiązkiem zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami.
Sygn. akt IV U 32/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 marca 2017r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Paździerska Protokolant: sekr. sądowy Karolina Płaczkiewicz po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2017r. we Włocławku na rozprawie sprawy J. R. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. o zwrot nienależnie pobranego świadczenia na skutek odwołania J. R. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Czytaj więcej»

IV U 59/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2014-09-30

Data publikacji: 2014-10-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV U 59/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 września 2014r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Regina Duda- Marciszewska Protokolant: sekr. sądowy Marlena Budzyńska po rozpoznaniu w dniu 30 września 2014r. we Włocławku na rozprawie sprawy J. T. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. o wysokość emerytury na skutek odwołania J. T. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. z
Czytaj więcej»

IV U 65/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2014-05-19

Data publikacji: 2014-07-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV U 65/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 maja 2014r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodnicząca: SSO Hanna Wujkowska Protokolant: sekr. sądowy Violetta Wysocka Adryan po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2014r. we Włocławku na rozprawie sprawy B. P. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. o ustalenie kapitału początkowego na skutek odwołania B. P. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. z
Czytaj więcej»