Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
334

I Ca 126/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-10-12

Data publikacji: 2018-02-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Błędem istotnym, o jakim jest mowa w art. 1019§2 kc w zw. z art. 84§ 1 i 2 kc jest nieznajomość przedmiotu spadku nie pozostająca w związku przyczynowym z niedołożeniem przez spadkobiercę należytej staranności w ustaleniu rzeczywistego stanu majątku spadkowego.
Sygn. akt I Ca 126/17 POSTANOWIENIE Dnia 12 października 2017 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Lucyna Samolińska Sędziowie: SO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) SO Aneta Sudomir - Koc Protokolant: sekr. Ewelina Jakubiak po rozpoznaniu w dniu 28 września 2017 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z wniosku (...) sp. z o.o. w S. z udziałem Z. Ł. (1) , M. Ł. , R. Ł. (1) i Z. Ł. o stwierdzenie nabycia spadku na skutek apelacji uczestników postępowan
Czytaj więcej»

I Ca 134/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2019-06-26

Data publikacji: 2019-09-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zasądzenie sumy pieniężnej, która wprawdzie mieści się w granicach kwotowych powództwa, lecz z innej podstawy faktycznej stanowi orzeczenie ponad żądanie.
Sygnatura akt I Ca 134/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2019 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Nazdrowicz po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2019 roku we Włocławku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) S.A. w G. przeciwko S. C. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 16 października 2018 roku, sygnatura akt I C 2202/18 upr oddala apelację. SSO Mariusz Nazdrowicz Sy
Czytaj więcej»

I Ca 135/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2019-09-05

Data publikacji: 2020-03-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Dla skuteczności zarzutu naruszenia art. 233 par. 1 kpc nie można poprzestać na stwierdzeniu, że dokonane ustalenia są wadliwe odnosząc się do stanu faktycznego, który w przekonaniu skarżącego odpowiada rzeczywistości. Niezbędne jest wskazanie przyczyn, które dyskredytują postępowanie Sądu I instancji w zakresie tych ustaleń.
Sygnatura akt I Ca 135/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 września 2019 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) Sędziowie: SO Maria Woźniak SO Aneta Sudomir-Koc Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Dybowska-Pyrek po rozpoznaniu w dniu 5 września 2019 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa Z. D. przeciwko O. M. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 20 września
Czytaj więcej»

I Ca 146/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-07-28

Data publikacji: 2017-01-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Do obalenia domniemania wyrażonego w art. 7 kc może dojść nie tylko w wyniku inicjatywy dowodowej stron (uczestników postępowania). Fakty domniemywane powinny podlegać ocenie w kontekście wszystkich zebranych w sprawie dowodów niezależnie od tego, która ze stron wnioskowała o przeprowadzenie dowodu. Nie jest również wyłączone stosowanie (...)
Sygn. akt I Ca 146/16 POSTANOWIENIE Dnia 28 lipca 2016 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Lucyna Samolińska Sędziowie: SO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) SO Maria Woźniak Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Dybowska – Pyrek po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2016 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z wniosku (...) S. A. w G. z udziałem A. G. , M. G. i Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę (...) o stwierdzenie zasiedzenia służebności
Czytaj więcej»

I Ca 146/17

postanowienie

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-09-20

Data publikacji: 2018-03-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: O wyłączeniu możliwości zastosowania przepisu art. 387§2(1) kpc nie decyduje jedynie werbalne brzmienie zarzutu, ale jego rzeczywista treść, która podlega badaniu przez Sąd II instancji.
Sygn. akt I Ca 146/17 POSTANOWIENIE Dnia 20 września 2017r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) Sędziowie : SO Aneta Sudomir – Koc SO Andrzej Witka – Jeżewski Protokolant : sekr. Ewelina Jakubiak po rozpoznaniu w dniu 7 września 2017r. we Włocławku na rozprawie sprawy z wniosku (...) S.A. w G. z udziałem K. M. , A. N. , R. N. i Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta W. na skutek apelacji uczestnik
Czytaj więcej»

I Ca 151/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2013-10-07

Data publikacji: 2013-11-29

trafność 100%

Teza orzeczenia: Termin biegu zasiedzenia rozpoczyna się od dnia , w którym nastąpiło objęcie rzeczy w posiadanie samoistne. Termin zasiedzenia oblicza się według art. 112 kc.. Kończą się one z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu.
Sygn. akt I Ca 151/13 POSTANOWIENIE Dnia 7 października 2013 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Andrzej Witka-Jeżewski (spr.) Sędziowie: SSO Lucyna Samolińska SSO Aneta Sudomir-Koc Protokolant: starszy protokolant Katarzyna Domańska po rozpoznaniu w dniu 26 września 2013 r. na rozprawie sprawy z wniosku Spółdzielni Handlowo – Produkcyjnej (...) w L. z udziałem Skarbu Państwa - Starosty (...) i Gminy L. o zasiedzenie na skutek apelacji uczestnika Skarbu
Czytaj więcej»

I Ca 151/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2014-10-09

Data publikacji: 2014-11-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Prawną podstawą roszczenia o zwrot opłaty za nienależne pobranie opłaty za wydanie karty pojazdu określonej w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 28 lipca 2003r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu ( Dz.U. Nr 137, p. 1310) dochodzonego na drodze sądowej są przepisy o nienależnym świadczeniu ( art. 410 § 2 kc).
Sygn. akt I Ca 151 / 14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 października 2014 roku Sąd Okręgowy we Włocławku Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Mariusz Nazdrowicz ( spraw. ) Sędziowie: SO Aneta Sudomir- Koc SR ( del. do SO ) Danuta Czarnecka- Czubaty Protokolant: st. sekr. sąd. Renata Szatkowska po rozpoznaniu w dniu 9 października 2014 roku we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa B. D. przeciwko Powiatowi (...) o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku
Czytaj więcej»

I Ca 166/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-02-18

Data publikacji: 2016-04-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Obalenie domniemania dobrej wiary ( art. 7 kc) w sprawie o zasiedzenie może być wynikiem przeprowadzonego postępowania dowodowego.
Sygn. akt I Ca 166/15 POSTANOWIENIE Dnia 18 lutego 2016 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Aneta Sudomir-Koc Sędziowie: SO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) SO Lucyna Samolińska Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Dybowska-Pyrek po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2016 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z wniosku (...) S.A. z siedzibą w K. z udziałem R. L. i M. L. o stwierdzenie zasiedzenia służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebnoś
Czytaj więcej»

I Ca 166/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-09-29

Data publikacji: 2016-11-30

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I Ca 166/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2016 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) Sędziowie: SO Aneta Sudomir – Koc SO Andrzej Witka - Jeżewski Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Dybowska – Pyrek po rozpoznaniu w dniu 15 września 2016 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa B. C. (1) przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę na skutek apelacji powódki od wyroku S
Czytaj więcej»

I Ca 182/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2013-12-12

Data publikacji: 2014-01-30

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zniesienie współwłasności nieruchomości stanowiącej drogę, dającą odrębnym nieruchomościom, będącym własnością poszczególnych współwłaścicieli tej drogi, odpowiedni dostęp do drogi publicznej, jest - bez ich zgody - niedopuszczalne dopóty, dopóki służy ona wszystkim współwłaścicielom.
Sygn. akt I Ca 182/13 POSTANOWIENIE Dnia 12 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Andrzej Witka-Jeżewski (spr.) Sędziowie: SSO Mariusz Nazdrowicz SSO Aneta Sudomir-Koc Protokolant: st. sekr. sąd. Halina Baszewska po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2013 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z wniosku J. K. (1) z udziałem W. D. , A. R. , B. R. , B. M. , B. K. , R. N. , R. B. , M. R. , M. M. , A. W. , Z. W. o zniesienie współwłasności na skutek ap
Czytaj więcej»