Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
353

I C 99/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2014-12-01

Data publikacji: 2015-08-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Skoro technologia robót przewiduje wykonanie podsypek i obsypek w celu wzmocnienia rurociągu, nie można ich uznać za roboty dodatkowe przy wykonywaniu rurociągu.
Sygn. akt: I C 99/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 grudnia 2014 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Witka-Jeżewski Protokolant: st. sekr. sądowy Renata Kowalska po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2014 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa B. R. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład (...) R. B. z siedzibą M. 1B przeciwko Gminie R. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda B. R. pro
Czytaj więcej»

I C 101/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2013-12-13

Data publikacji: 2014-01-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygnatura akt IC 101/12 UZASADNIENIE Powódka K. P. w dniu 19 kwietnia 2012 roku wniosła pozew, którym zażądała zasądzenia od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. kwoty 125 000 złotych wraz z ustawowymi od dnia 10 listopada 2011 roku do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia oraz zasądzenia kwot: 485 złotych wraz z odsetkami od dnia 10 listopada 2011 roku, tytułem zwrotu kosztów zniszczonej odzieży i utraconego telefonu komórkowego, 392 złote wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 19 grudnia 2011 ro
Czytaj więcej»

I C 101/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2014-01-03

Data publikacji: 2014-03-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 101/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Witka-Jeżewski Protokolant: st. sekr. sądowy Renata Kowalska po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2013 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa K. P. przeciwko (...) S.A w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki K. P. kwotę 40 000 (czterdzieści tysięcy) złotych z ustawowymi odsetkam
Czytaj więcej»

I C 111/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2013-11-20

Data publikacji: 2014-03-17

trafność 100%

Teza orzeczenia: szkoda ubezpieczeniowa jest pojęciem tożsamym ze szkodą w ujęciu przepisów KC, art. 68-69 ustawy o ubezp. obowiązkowych, UFG i PBUK modyfikują jedynie wysokość odszkodowania.
Sygn. akt I C 111/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 listopada 2013 r. Sąd Okręgowy we Włocławku Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Barbara Baranowska Protokolant: Katarzyna Domańska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 listopada 2013 r. sprawy z powództwa B. R. i J. R. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powodów B. R. i J. R. solidarnie kwotę 84.321,56 zł (
Czytaj więcej»

I C 114/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2014-10-27

Data publikacji: 2015-01-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: przebywanie w celi o powierzchni mniejszej niż minimum wyznaczone ustawowo może stanowić wystarczającą przesłankę stwierdzenia naruszenia dóbr osobistych osadzonego. Nie oznacza to jednak, że zawsze, bezwzględnie i automatycznie należy kwalifikować je, jako naruszenie tych dóbr, bo uwzględnione być mogą w konkretnej sprawie także inne (...)
Sygn. akt: I C 114/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2014 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Witka-Jeżewski Protokolant: st. sekr. sądowy Renata Kowalska po rozpoznaniu w dniu 13 października 2014 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa S. P. przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra Sprawiedliwości o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 nie obciąża powoda kosztami sądowymi, od uisz
Czytaj więcej»

I C 120/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-05-27

Data publikacji: 2020-04-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: bez tezy
Sygn. akt: I C 120/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 maja 2015 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Witka-Jeżewski Protokolant: st. sekr. sądowy Renata Kowalska po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2015 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „ R. w G. przeciwko P. K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego P. K. na rzecz powódki Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
Czytaj więcej»

I C 224/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2014-03-13

Data publikacji: 2014-06-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: bez tezy
Sygn. akt: I C 224/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 marca 2014 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Aneta Sudomir-Koc Protokolant: st. sekr. sądowy Halina Baszewska po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2014 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa D. Ś. przeciwko Bankowi (...) Spółce Akcyjnej w W. , Skarbowi Państwa - Zakładowi Karnemu we W. o roszczenia z tytułu ochrony dóbr osobistych 1.oddala powództwo; 2.nie obciąża p
Czytaj więcej»

I C 254/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-02-13

Data publikacji: 2016-01-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: bez tezy
Sygn. akt: I C 254/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Witka-Jeżewski Protokolant: st. sekr. sąd. Renata Kowalska po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2015 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa D. A. przeciwko Towarzystwu (...) S. A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powódki D. A. kwotę 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złot
Czytaj więcej»

I C 275/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-09-28

Data publikacji: 2016-01-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 275/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 września 2015 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Witka-Jeżewski Protokolant: st. sekr. sądowy Renata Kowalska po rozpoznaniu w dniu 14 września 2015 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa H. F. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki H. F. kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) złotych z ustawowymi odse
Czytaj więcej»

I C 286/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-09-21

Data publikacji: 2015-12-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: -------
Sygn. akt: I C 286/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2015 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Witka-Jeżewski Protokolant: st. sekr. sądowy Renata Kowalska po rozpoznaniu w dniu 7 września 2015 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa K. W. przeciwko (...) S.A. V. (...) w W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 nie obciąża powódki kosztami postępowania poniesionymi przez pozwanego; 3 koszami sądowymi od
Czytaj więcej»