Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
330

I C 29/13

wyrok

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2014-02-12

Data publikacji: 2014-05-05

trafność 100%

Sygn. akt: I C 29/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lutego 2014 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Aneta Sudomir-Koc Protokolant: st. sekr. sądowy Halina Baszewska po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2014 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa T. P. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda T. P. kwotę 66 500 zł. (sześćdziesiąt sześć tysięcy pi
Czytaj więcej»

I C 38/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2013-09-09

Data publikacji: 2014-01-15

trafność 100%

Teza orzeczenia: Administrator danych osobowych udostępniający dane nie ponosi odpowiedzialności za to, czy osoba wnioskująca o ich wydanie wykorzysta dane w deklarowany sposób, jednak z uwagi na obowiązek dołożenia szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą a w szczególności, aby dane te były przetważane zgodnie z prawem, (...)
Sygn. akt IC 38/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 września 2013 roku Sąd Okręgowy we Włocławku Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Aneta Sudomir - Koc Protokolant: st. sekr. sąd. Halina Baszewska po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2013 roku na rozprawie sprawy z powództwa I. P. i L. P. (1) przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej w C. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę 1 zobowiązuje pozwaną Spółdzielnię Mieszkaniową w C. do przesłania, w terminie 14 (czter
Czytaj więcej»

I C 43/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2014-06-02

Data publikacji: 2014-10-08

trafność 100%

Teza orzeczenia: Umową mającą na celu zmianę wierzyciela nie jest umowa poręczenia, nie wymaga ona zatem opisanej w art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 2007r. nr 14, poz. 89 ze zm. ) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 października 2010r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 230 z (...)
Sygn. akt: I C 43/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 czerwca 2014 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Witka-Jeżewski Protokolant: st. sekr. sądowy Renata Kowalska po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2014 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w Ł. przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi (...) J. P. we W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Wojewódzkiego Szpitala (...) J. P. we W. na rzecz powódki (...) S.A. w
Czytaj więcej»

I C 90/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2014-11-05

Data publikacji: 2015-01-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: nie tezowane
Sygn. akt: I C 90/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 listopada 2014 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Aneta Sudomir-Koc Protokolant: st. sekr. sądowy Halina Baszewska po rozpoznaniu w dniu 22 października 2014 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa S. K. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę kwoty 185 000 zł 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. na rzecz powoda S. K. kwotę 50 000 zł (pięćdziesiąt tys
Czytaj więcej»

I C 99/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2014-12-01

Data publikacji: 2015-08-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Skoro technologia robót przewiduje wykonanie podsypek i obsypek w celu wzmocnienia rurociągu, nie można ich uznać za roboty dodatkowe przy wykonywaniu rurociągu.
Sygn. akt: I C 99/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 grudnia 2014 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Witka-Jeżewski Protokolant: st. sekr. sądowy Renata Kowalska po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2014 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa B. R. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład (...) R. B. z siedzibą M. 1B przeciwko Gminie R. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda B. R. pro
Czytaj więcej»

I Ca 2/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-02-09

Data publikacji: 2017-05-09

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I Ca 2/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Lucyna Samolińska Sędziowie: SSO Barbara Baranowska SSO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Dybowska-Pyrek po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2017r. r. we W. na rozprawie sprawy z powództwa W. K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Aleksandro
Czytaj więcej»

I Ca 9/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-04-06

Data publikacji: 2017-08-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wyciąg z konta bankowego w postaci wydruku komputerowego jest dokumentem prywatnym w rozumieniu art. 245 kc.
Sygnatura akt I Ca 9/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) Sędziowie: SO Lucyna Samolińska SO Andrzej Witka-Jeżewski Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Dybowska-Pyrek po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2017 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa P. Z. (1) przeciwko Ż. L. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Aleks
Czytaj więcej»

I Ca 32/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-03-31

Data publikacji: 2016-05-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Norma prawna zawarta w art. 125 § 5a ustawy z dnia 16 września 1982r. " Prawo spółdzielcze" (tekst jedn.:DzU 2016 21) ma charakter bezwzględnie obowiązujący.
Sygnatura akt I Ca 32/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2016r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Barbara Baranowska Sędziowie: SO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) SO Maria Woźniak Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Dybowska-Pyrek po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2016r r. we W. na rozprawie sprawy z powództwa R. M. przeciwko S. A. P. w likwidacji o ustalenie na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kuja
Czytaj więcej»

I Ca 45/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-04-28

Data publikacji: 2016-06-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Do nierozpoznania istoty sprawy w rozumieniu art. 386 § 4 kpc dochodzi również w sytuacji, w której Sąd I instancji dokonał oceny prawnej roszczenia bez oparcia jej o właściwie ustaloną podstawę faktyczną i w sprawie zachodzi potrzeba poczynienia po raz pierwszy niezbędnych ustaleń faktycznych.
Sygn. akt I Ca 45/16 POSTANOWIENIE Dnia 28 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Andrzej Witka-Jeżewski Sędziowie: SO Barbara Baranowska SO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Dybowska-Pyrek po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2016 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z wniosku (...) S.A. w G. z udziałem K. Ś. , R. Ś. , Skarbu Państwa - Starosty (...) o stwierdzenie zasiedzenia służebności na skutek apelacji wni
Czytaj więcej»

I Ca 49/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2014-07-03

Data publikacji: 2014-09-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Bezpodstawne przyjęcie przedwczesności powództwa i jego oddalenie bez zbadania materialnej podstawy żądania prowadzi do nierozpoznania istoty sprawy w rozumieniu art. 386 § 4 kpc.
Sygn. akt I Ca 49)14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lipca 2014 roku Sąd Okręgowy we Włocławku Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Andrzej Witka-Jeżewski Sędziowie: SO Aneta Sudomir-Koc SO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) Protokolant: st. sekr. sąd. Renata Szatkowska po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2014 roku we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa (...) (...) (...) 1 z/s w W. przeciwko U. R. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Aleksandro
Czytaj więcej»