Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
321

IV P 2/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2014-04-10

Data publikacji: 2014-05-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV P 2/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 kwietnia 2014r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Regina Duda- Marciszewska Ławnicy: M. K. L. L. Protokolant: sekr. sądowy Marlena Budzyńska po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2014r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko (...) Sp. z o.o. w T. o odszkodowanie 1.oddala powództwo; 2.zasądza od powoda M. S. na rzecz pozwanego (...) Sp. z o.o.
Czytaj więcej»

I Ca 303/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-02-11

Data publikacji: 2016-04-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Podstawą zarzutu sprzeczności istotnych ustaleń Sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego nie jest wadliwe w ocenie skarżącego oddalenie wniosków dowodowych.
Sygn. akt I Ca 303/15 POSTANOWIENIE Dnia 11 lutego 2016 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Aneta Sudomir – Koc Sędziowie: SO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) SO Lucyna Samolińska Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Dybowska-Pyrek po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2015r. we Włocławku na rozprawie sprawy z wniosku (...) . w W. z udziałem K. K. , T. K. , K. B. (1) , E. Ż. i P. K. o stwierdzenie nabycia spadku na skutek apelacji uczestników postęp
Czytaj więcej»

IV Pa 1/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2014-05-07

Data publikacji: 2014-06-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: do stosunku pracy z wyboru nie ma zastosowania art. 42 k.pl
Sygnatura akt IV Pa 1/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 maja 2014r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący: SSO Katarzyna Augustyniak Sędziowie: SO Małgorzata Paździerska /spr/ SO Hanna Wujkowska Protokolant: sekr. sądowy Karolina Płaczkiewicz po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2014 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa K. S. przeciwko (...) C. o uznanie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy za bezskutecz
Czytaj więcej»

IV Pa 10/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-04-08

Data publikacji: 2015-05-13

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt IV Pa 10/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 kwietnia 2015r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący: SSO Katarzyna Augustyniak Sędziowie: SO Małgorzata Paździerska /spr/ SO Hanna Wujkowska Protokolant: st. sekr. sądowy Karolina Płaczkiewicz po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2015 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa G. P. i R. M. (1) przeciwko Sądowi Rejonowemu w Toruniu o wynagrodzenie za pracę na sku
Czytaj więcej»

IV Pa 11/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-03-30

Data publikacji: 2015-05-13

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt IV Pa 11/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2015r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący: SSO Katarzyna Augustyniak Sędziowie: SO Małgorzata Paździerska ( spr) SO Hanna Wujkowska Protokolant: Marlena Budzyńska po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2015 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa S. M. przeciwko (...) sp. z o.o. w W. o odprawę na skutek apelacji powoda S. M. od wyroku Sądu Rejonowego we
Czytaj więcej»

IV Pa 13/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-04-15

Data publikacji: 2015-05-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W razie rozwiązania z nauczycielem umowy o pracę urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na czas po rozwiązaniu umowy, nawet jeśli nauczyciel zostanie przywrócony do pracy.
Sygnatura akt IV Pa 13/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 kwietnia 2015r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący: SSO Katarzyna Augustyniak ( spr.) Sędziowie: SO Małgorzata Paździerska SO Hanna Wujkowska Protokolant: Karolina Płaczkiewicz po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2015 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa A. M. przeciwko Publicznej Szkole Podstawowej im. (...) . K. . J. M. w O. o udzielenie urlopu dla pod
Czytaj więcej»

IV Pa 21/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-05-27

Data publikacji: 2015-06-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: brak dokumentacji płacowej oraz ewidencji czasu pracy pracownika powoduje negatywne skutki procesowe dla pracodawcy
Sygnatura akt IV Pa 21/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 maja 2015r. Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we W. w składzie : Przewodniczący: SSO Małgorzata Paździerska Sędziowie SO Katarzyna Augustyniak ( spr) SO Hanna Wujkowska Protokolant: st.sekr.sądowy Marlena Budzyńska po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2015r. we Włocławku na rozprawie sprawy M. J. przeciwko M. O. o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych na sku
Czytaj więcej»

IV Pa 37/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2013-06-12

Data publikacji: 2014-02-18

trafność 100%

Teza orzeczenia: Sąd Pracy nie jest zobowiązany do ustalenia istnienia innych przyczy wypowiedzenia nie wskazne przez pracodawcę w wypowiedzeniu.
Sygnatura akt IV Pa 37/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2013r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący: SSO Katarzyna Augustyniak Sędziowie: SO Regina Duda – Marciszewska SO Małgorzata Paździerska /spr/ Protokolant: sekr. sądowy Karolina Płaczkiewicz po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2013 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa W. S. przeciwko (...) Urzędowi (...) w A. o przywrócenie do pracy na skutek ap
Czytaj więcej»

I Ca 215/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-09-25

Data publikacji: 2016-01-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Uwzględnienie zarzutu obrazy art.233§ 1 kpc wymaga wykazania, które kryteria oceny dowodów zostały naruszone przy ich analizie.
Sygn. akt : I Ca 215/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 września 2015 roku Sąd Okręgowy we Włocławku Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Mariusz Nazdrowicz po rozpoznaniu w dniu 25 września 2015 roku we Włocławku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa R. K. przeciwko A. S. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 15 kwietnia 2015 roku, sygnatura akt I C 2031/14 upr. 1 oddala apelację; 2 zasądza od pozwanej A. S. na
Czytaj więcej»

I Ca 222/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-10-05

Data publikacji: 2016-01-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Możliwość wystawienia przez bank bankowego tytułu egzekucyjnego nie stoi na przeszkodzie dochodzenia zapłaty w procesie.
Sygn. akt I Ca 222/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 października 2015 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO M. Nazdrowicz po rozpoznaniu w dniu 5 października 2015 r. we Włocławku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A. z/s we W. przeciwko Z. L. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 22 kwietnia 2015r. sygn. akt I C 2675/14 upr. I odrzuca apelację w części zaskarżaj
Czytaj więcej»