Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
294

I Ca 20/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-04-27

Data publikacji: 2017-10-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Rozstrzygając o posiadaniu służebności o treści odpowiadającej służebności przesyłu w dobrej lub w złej wierze należy mieć na względzie całokształt okoliczności poprzedzających i towarzyszących uzyskaniu posiadania służebności; domniemanie dobrej wiary jest obalone, gdy z całokształtu okoliczności wynika, że przedsiębiorca przesyłowy w chwili uzyskania posiadania wiedział lub powinien był wiedzieć przy zachowaniu wymaganej staranności, że do nieruchomości, na której zlokalizowane są urządzenia przesyłowe, nie przysługuje mu prawo o treści odpowiadającej służebności przesyłu.
Sygnatura akt I Ca 20/17 POSTANOWIENIE Dnia 27 kwietnia 2017 roku Sąd Okręgowy we Włocławku Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSO Andrzej Witka – Jeżewski SO Mariusz Nazdrowicz ( spraw. ) SO Lucyna Samolińska Protokolant : st.sek.sąd Renata Szatkowska po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2017 roku we Włocławku na rozprawie sprawy z wniosku (...) S.A. w G. z udziałem J. U. (1) i Skarbu Państwa - Starosty (...) o stwierdzenie zasiedzenia służebności gruntowej o treści odpow
Czytaj więcej»

I Ca 42/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-06-08

Data publikacji: 2017-10-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W umowie o przekazaniu gospodarstwa rolnego na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (tekst jedn.: Dz.U. z 1989 r., Nr 24, p. 133 ze zm.) dopuszczalne było zastrzeżenie na rzecz rolnika świadczeń od nabywcy o charakterze alimentacyjnym, uzupełniającym jego środki utrzymania.
Sygn. akt I Ca 42/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Maria Woźniak Sędziowie: SO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) SO Małgorzata Serocka Protokolant: sekr. Ewelina Jakubiak po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2017 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa E. R. przeciwko Z. R. (1) o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Lipnie z dnia 23 maja 2016 r. sygn.
Czytaj więcej»

I Ca 84/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-06-22

Data publikacji: 2017-10-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: O zakresie skutków wypadku ubezpieczeniowego rozstrzyga w świetle regulacji poszczególnych ubezpieczeń w zasadzie bezpośredniości tych skutków, a nie ich ocena według przyjętego w art. 361§1 k.c. kryterium normalności następstw.
Sygnatura akt I Ca 84/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy we Włocławku Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Maria Woźniak Sędziowie: SO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) SO Małgorzata Serocka Protokolant: sekr. Ewelina Jakubiak po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2017 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa E. R. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 16 list
Czytaj więcej»

I Ca 91/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-06-29

Data publikacji: 2017-10-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przepis art. 5 k.c. nie może stanowić podstawy dochodzenia roszczeń.
Sygn. akt I Ca 91/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) Sędziowie: SO Lucyna Samolińska SO Andrzej Witka – Jeżewski Protokolant: staż. Ewelina Jakubiak po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2017 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa R. K. przeciwko Spółdzielczej A. P. w likwidacji w P. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonoweg
Czytaj więcej»

I Ca 239/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-04-10

Data publikacji: 2017-08-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wystąpienie przeszkody w rozumieniu art. 626(9) należy wiązać z zaistnieniem takiego zdarzenia, które nie zezwala z punktu widzenia prawa na dokonanie wpisu. Ujawnienie rozbieżności we wniosku i w treści księgi wieczystej co do oznaczenia nieruchomości stanowi przeszkodę w znaczeniu materialnoprawnym, powodującą oddalenie wniosku na podstawie przywołanego przepisu.
Sygn. akt : I Ca 239/16 Dnia 10 kwietnia 2017r. POSTANOWIENIE Sąd Okręgowy we Włocławku Wydział I Cywilny W składzie następującym : Przewodniczący : SSO Mariusz Nazdrowicz Sędziowie : SO Barbara Baranowska SO Lucyna Samolińska Po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2017roku we Włocławku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku T. S. z udziałem M. S. (1) , L. D. i P. D. o odłączenie części nieruchomości z księgi hipotecznej, założenie księgi wieczystej i wpis prawa własności na skutek apelacji wniosk
Czytaj więcej»

I Ca 9/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-04-06

Data publikacji: 2017-08-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wyciąg z konta bankowego w postaci wydruku komputerowego jest dokumentem prywatnym w rozumieniu art. 245 kc.
Sygnatura akt I Ca 9/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) Sędziowie: SO Lucyna Samolińska SO Andrzej Witka-Jeżewski Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Dybowska-Pyrek po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2017 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa P. Z. (1) przeciwko Ż. L. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Aleks
Czytaj więcej»

I Ca 196/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-01-26

Data publikacji: 2017-06-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Obraza przepisów art. 5 kpc i art. 212 kpc nie skutkuje nieważnością postępowania ze względu na pozbawienie strony możności obrony praw ( art. 379 pkt 5 kpc).
Sygn. akt I Ca 196/16 POSTANOWIENIE Dnia 26 stycznia 2017 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędziowie : SSO Barbara Baranowska SO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) SO Lucyna Samolińska Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Dybowska - Pyrek po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2017 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z wniosku S. J. z udziałem Z. K. , J. J. , M. R. , E. J. , B. Z. i T. J. o stwierdzenie nabycia spadku na skutek apelacji wnioskodawcy
Czytaj więcej»

I Ca 33/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-03-23

Data publikacji: 2017-06-21

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I Ca 33/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2017 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) Sędziowie: SO Lucyna Samolińska SO Andrzej Witka-Jeżewski Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Dybowska-Pyrek po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2017 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa T. K. i Z. K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę na skutek apelacji powodów i pozwanego od wyro
Czytaj więcej»

IV U 881/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-03-31

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Ponowne ustalenie prawa do renty rodzinnej w trybie art. 107 a ustawy o emeryturach i rentach z FUS następuje w przypadku złożenia wniosku przez jednego z uprawnionych do wyłączenia go z kręgu uprawnionych do świadczenia, który to wniosek winien być złożony do organu rentowego wypłacającego świadczenie.
Sygn. akt IVU 881/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2017r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Augustyniak Protokolant: sekr. sądowy Marlena Budzyńska po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2017r. we Włocławku na rozprawie sprawy A. P. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. z udziałem M. W. i Z. W. o rentę rodzinną na skutek odwołania A. P. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddz
Czytaj więcej»

IV U 32/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-03-02

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: osoba pobierająca rentę rodzinną, która nie zawiadomi organu rentowego o zaprzestaniu nauki musi liczyć się z obowiązkiem zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami.
Sygn. akt IV U 32/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 marca 2017r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Paździerska Protokolant: sekr. sądowy Karolina Płaczkiewicz po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2017r. we Włocławku na rozprawie sprawy J. R. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. o zwrot nienależnie pobranego świadczenia na skutek odwołania J. R. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Czytaj więcej»