Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
396

I C 43/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2014-06-02

Data publikacji: 2014-10-08

trafność 100%

Teza orzeczenia: Umową mającą na celu zmianę wierzyciela nie jest umowa poręczenia, nie wymaga ona zatem opisanej w art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 2007r. nr 14, poz. 89 ze zm. ) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 października 2010r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 230 z (...)
Sygn. akt: I C 43/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 czerwca 2014 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Witka-Jeżewski Protokolant: st. sekr. sądowy Renata Kowalska po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2014 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w Ł. przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi (...) J. P. we W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Wojewódzkiego Szpitala (...) J. P. we W. na rzecz powódki (...) S.A. w
Czytaj więcej»

I C 99/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2014-12-01

Data publikacji: 2015-08-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Skoro technologia robót przewiduje wykonanie podsypek i obsypek w celu wzmocnienia rurociągu, nie można ich uznać za roboty dodatkowe przy wykonywaniu rurociągu.
Sygn. akt: I C 99/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 grudnia 2014 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Witka-Jeżewski Protokolant: st. sekr. sądowy Renata Kowalska po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2014 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa B. R. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład (...) R. B. z siedzibą M. 1B przeciwko Gminie R. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda B. R. pro
Czytaj więcej»

I C 90/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2014-11-05

Data publikacji: 2015-01-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: nie tezowane
Sygn. akt: I C 90/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 listopada 2014 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Aneta Sudomir-Koc Protokolant: st. sekr. sądowy Halina Baszewska po rozpoznaniu w dniu 22 października 2014 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa S. K. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę kwoty 185 000 zł 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. na rzecz powoda S. K. kwotę 50 000 zł (pięćdziesiąt tys
Czytaj więcej»

I C 101/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2013-12-13

Data publikacji: 2014-01-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygnatura akt IC 101/12 UZASADNIENIE Powódka K. P. w dniu 19 kwietnia 2012 roku wniosła pozew, którym zażądała zasądzenia od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. kwoty 125 000 złotych wraz z ustawowymi od dnia 10 listopada 2011 roku do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia oraz zasądzenia kwot: 485 złotych wraz z odsetkami od dnia 10 listopada 2011 roku, tytułem zwrotu kosztów zniszczonej odzieży i utraconego telefonu komórkowego, 392 złote wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 19 grudnia 2011 ro
Czytaj więcej»

I C 101/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2014-01-03

Data publikacji: 2014-03-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 101/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Witka-Jeżewski Protokolant: st. sekr. sądowy Renata Kowalska po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2013 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa K. P. przeciwko (...) S.A w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki K. P. kwotę 40 000 (czterdzieści tysięcy) złotych z ustawowymi odsetkam
Czytaj więcej»

I C 224/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2014-03-13

Data publikacji: 2014-06-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: bez tezy
Sygn. akt: I C 224/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 marca 2014 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Aneta Sudomir-Koc Protokolant: st. sekr. sądowy Halina Baszewska po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2014 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa D. Ś. przeciwko Bankowi (...) Spółce Akcyjnej w W. , Skarbowi Państwa - Zakładowi Karnemu we W. o roszczenia z tytułu ochrony dóbr osobistych 1.oddala powództwo; 2.nie obciąża p
Czytaj więcej»

IV U 961/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-02-02

Data publikacji: 2015-05-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV U 961/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lutego 2015r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Paździerska Protokolant: st. sekr. sądowy Karolina Płaczkiewicz po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2015r. we Włocławku na rozprawie sprawy J. G. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. o wysokość emerytury na skutek odwołania J. G. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T.
Czytaj więcej»

IV U 744/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2013-12-19

Data publikacji: 2014-01-21

trafność 100%

Sygn. akt IV U 744/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2013r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodnicząca: SSO Hanna Wujkowska Protokolant: sekr. sądowy Violetta Wysocka Adryan po rozpoznaniu w dniu 05 grudnia 2013r. we Włocławku na rozprawie sprawy L. B. z udziałem zainteresowanej Z. B. przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o ustalenie na skutek odwołania L. B. od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego
Czytaj więcej»

IV U 847/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-01-19

Data publikacji: 2016-03-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: datę spełnienia przesłanek ustawowych do nabycia prawa do świadczenia należy odróżnić od daty początkowej wypłaty tego świadczenia. Z treści przepisów art. 100 i 129 ustawy emerytalnej wynika niewątpliwie, że są to dwa odrębne pojęcia.
Sygn. akt IV U 847/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 stycznia 2016r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Augustyniak Protokolant: starszy protokolant sądowy Agnieszka Przystupa po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2016r. we Włocławku na rozprawie sprawy T. G. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. o wysokość emerytury i wyrównanie emerytury na skutek odwołania T. G. od decyzji Zakładu Ube
Czytaj więcej»

IV U 869/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2014-12-12

Data publikacji: 2015-01-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV U 869/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 grudnia 2014r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Augustyniak Protokolant: Ewelina Jakubiak po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2014r. we Włocławku na rozprawie sprawy J. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. o wydanie legitymacji osoby represjonowanej na skutek odwołania J. S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T
Czytaj więcej»