Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
334

I C 29/13

wyrok

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2014-02-12

Data publikacji: 2014-05-05

trafność 100%

Sygn. akt: I C 29/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lutego 2014 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Aneta Sudomir-Koc Protokolant: st. sekr. sądowy Halina Baszewska po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2014 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa T. P. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda T. P. kwotę 66 500 zł. (sześćdziesiąt sześć tysięcy pi
Czytaj więcej»

I C 43/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2014-06-02

Data publikacji: 2014-10-08

trafność 100%

Teza orzeczenia: Umową mającą na celu zmianę wierzyciela nie jest umowa poręczenia, nie wymaga ona zatem opisanej w art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 2007r. nr 14, poz. 89 ze zm. ) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 października 2010r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 230 z (...)
Sygn. akt: I C 43/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 czerwca 2014 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Witka-Jeżewski Protokolant: st. sekr. sądowy Renata Kowalska po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2014 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w Ł. przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi (...) J. P. we W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Wojewódzkiego Szpitala (...) J. P. we W. na rzecz powódki (...) S.A. w
Czytaj więcej»

I C 38/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2013-09-09

Data publikacji: 2014-01-15

trafność 100%

Teza orzeczenia: Administrator danych osobowych udostępniający dane nie ponosi odpowiedzialności za to, czy osoba wnioskująca o ich wydanie wykorzysta dane w deklarowany sposób, jednak z uwagi na obowiązek dołożenia szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą a w szczególności, aby dane te były przetważane zgodnie z prawem, (...)
Sygn. akt IC 38/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 września 2013 roku Sąd Okręgowy we Włocławku Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Aneta Sudomir - Koc Protokolant: st. sekr. sąd. Halina Baszewska po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2013 roku na rozprawie sprawy z powództwa I. P. i L. P. (1) przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej w C. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę 1 zobowiązuje pozwaną Spółdzielnię Mieszkaniową w C. do przesłania, w terminie 14 (czter
Czytaj więcej»

I C 275/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-09-28

Data publikacji: 2016-01-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 275/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 września 2015 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Witka-Jeżewski Protokolant: st. sekr. sądowy Renata Kowalska po rozpoznaniu w dniu 14 września 2015 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa H. F. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki H. F. kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) złotych z ustawowymi odse
Czytaj więcej»

I C 286/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-09-21

Data publikacji: 2015-12-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: -------
Sygn. akt: I C 286/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2015 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Witka-Jeżewski Protokolant: st. sekr. sądowy Renata Kowalska po rozpoznaniu w dniu 7 września 2015 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa K. W. przeciwko (...) S.A. V. (...) w W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 nie obciąża powódki kosztami postępowania poniesionymi przez pozwanego; 3 koszami sądowymi od
Czytaj więcej»

I C 295/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-01-26

Data publikacji: 2016-02-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Bez zgody osoby zainteresowanej można opublikować każdą informację, jeżeli dotyczy osoby publicznej i dotyczy sfery jej działalności publicznej. Prawo do ochrony dóbr osobistych osób pełniących funkcje publiczne nie jest wyłączone, doznaje jednak ono znacznych ograniczeń ze względu na publiczny charakter ich działalności i prawo obywateli (...)
Sygn. akt: I C 295/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2015 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Witka-Jeżewski Protokolant: st. sekr. sądowy Renata Kowalska po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2015 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa D. K. przeciwko R. M. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Powódka D. K. domagała się nakazania pozwanemu R. M. zaprzestania naruszeń dó
Czytaj więcej»

I C 349/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2013-07-12

Data publikacji: 2014-01-15

trafność 100%

Teza orzeczenia: W przypadku prawa użytkowania wieczystego wpis w księdze wieczystej, który ma charakter konstytutywny może być obalony jedynie w procesie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
Sygn. akt: I C 349/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lipca 2013 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Aneta Sudomir-Koc Protokolant: st. sekr. sądowy Halina Baszewska po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2013 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta W. przeciwko Syndykowi masy upadłości Grupy (...) S.A. we W. P. M. , P. G. o ustalenie 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda Skarbu Państwa
Czytaj więcej»

I Ca 2/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-02-09

Data publikacji: 2017-05-09

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I Ca 2/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Lucyna Samolińska Sędziowie: SSO Barbara Baranowska SSO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Dybowska-Pyrek po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2017r. r. we W. na rozprawie sprawy z powództwa W. K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Aleksandro
Czytaj więcej»

I Ca 9/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-04-06

Data publikacji: 2017-08-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wyciąg z konta bankowego w postaci wydruku komputerowego jest dokumentem prywatnym w rozumieniu art. 245 kc.
Sygnatura akt I Ca 9/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) Sędziowie: SO Lucyna Samolińska SO Andrzej Witka-Jeżewski Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Dybowska-Pyrek po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2017 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa P. Z. (1) przeciwko Ż. L. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Aleks
Czytaj więcej»

I Ca 20/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2019-03-28

Data publikacji: 2019-09-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Skład majątku wspólnego byłych małżonków ustala się wg chwili ustania wspólności majątkowej, a jego wartość wg stanu tego majątku oraz cen w chwili dokonywania podziału.
Sygn. akt I Ca 20/19 POSTANOWIENIE Dnia 28 marca 2019 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) Sędziowie: SO Aneta Sudomir - Koc SR (del. do SO) Tatiana Czajkowska Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Dybowska-Pyrek po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2019 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z wniosku P. B. z udziałem M. J. (1) o podział majątku wspólnego na skutek apelacji wnioskodawcy od postanowienia Sądu Rejonowego w
Czytaj więcej»