Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
389

I Ca 305/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2020-11-26

Data publikacji: 2021-07-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ustalenie w umowie pozaodsetkowych kosztów kredytu mieszczących się w granicach, o których mowa w art. 36a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U.2019.1083) nie wyłącza kontroli przedmiotowego postanowienia umownego pod kątem jego zgodności z innymi przepisami prawa materialnego, w tym m.in. art. 385(1)§1 k.c.
Sygn. akt I 1 Ca 305/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy we Włocławku Sekcja Odwoławcza I Wydziału Cywilnego w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Nazdrowicz po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2020 r. we Włocławku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) S.A. w B. przeciwko T. S. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 26 lutego 2020 r. sygn. akt I C 2346/18 I zmienia zaskarżony wyrok w ten sp
Czytaj więcej»

I Ca 312/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2019-01-30

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie zachodzi nieważność postępowania (art. 379 pkt 5 kpc), gdy nie zostają doręczone stronie przeciwnej środki dowodowe złożone na rozprawie czy poza nią (pismem przewodnim), gdyż żaden przepis nie przewiduje takiego obowiązku.
Sygn. akt I Ca 312/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 stycznia 2019r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Nazdrowicz po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2019 r. we Włocławku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) S.A. w W. przeciwko M. E. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Lipnie z dnia 8 czerwca 2018 roku, sygn. akt I C 256/18 upr. oddala apelację. SSO Mariusz Nazdrowicz Sygn. akt I Ca 312/18
Czytaj więcej»

I Ca 311/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2021-04-14

Data publikacji: 2021-12-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Osoba trzecia może zwolnić się od zadośćuczynienia roszczeniu wierzyciela żądającego uznania czynności prawnej za bezskuteczną (art. 533 kc) tylko wówczas, gdy wskaże takie mienie dłużnika, co do którego można przyjąć z najwyższym stopniem prawdopodobieństwa (graniczący z pewnością)m że pozwoli na zaspokojenie wierzyciela.
Sygn. akt I 1 Ca 311/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy we Włocławku Sekcja Odwoławcza I Wydziału Cywilnego w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Nazdrowicz Sędziowie: SO Barbara Baranowska SO Aneta Sudomir-Koc po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2021 r. we Włocławku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa G. W. przeciwko E. G. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 27
Czytaj więcej»

I Ca 346/20

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2020-09-07

Data publikacji: 2020-10-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W obowiązującym aktualnie stanie prawnym warunkiem koniecznym (przesłanką) skutecznego wniesienia apelacji jest uprzednie zgłoszenie wniosku o doręczenie wyroku (postanowienia co do istoty sprawy w postępowaniu nieprocesowym) wraz z uzasadnieniem.
Sygn. akt I 1 Ca 346/20 POSTANOWIENIE Dnia 7 września 2020 r. Sąd Okręgowy we Włocławku Sekcja Odwoławcza I Wydziału Cywilnego w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Nazdrowicz po rozpoznaniu w dniu 7 września 2020 r. we Włocławku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku W. S. z udziałem K. K. o wpis w księdze wieczystej o nr (...) na skutek apelacji uczestnika postępowania od postanowienia Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 03 lipca 2020 r., sygn. akt DZKW/WL1W/00005966/20 postanawia: odrzuc
Czytaj więcej»

I Ca 330/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2018-11-15

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Obraza przepisu art. 227 kpc może mieć miejsce tylko wtedy, gdy Sąd przeprowadził dowód na okoliczności niemające znaczenia w sprawie albo gdy odmówił przeprowadzenia dowodu na fakty mające znaczenie wadliwie oceniając, że nie maja one takiego charakteru.
Sygnatura akt I Ca 330/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 listopada 2018 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) Sędziowie: SO Lucyna Samolińska SO Barbara Baranowska Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Dybowska-Pyrek po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2018 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa R. S. przeciwko V. M. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 18
Czytaj więcej»

I Ca 348/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2019-10-17

Data publikacji: 2020-01-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Dopuszczalne jest wejście komornika na nieruchomość (w tym także poprzez przymusowe otwarcie bramy lub furtki), jeżeli jest to konieczne dla dostania się do pomieszczenia zajmowanego przez dłużnika.
Sygn. akt I Ca 348/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 października 2019r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Nazdrowicz Sędziowie: SSO Barbara Baranowska SSO Lucyna Samolińska Protokolant: stażysta Paulina Maciejewska po rozpoznaniu w dniu 17 października 2019r. r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa M. N. przeciwko K. D. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Lipnie z dnia 23 maja 2018r. , sygna
Czytaj więcej»

I Ca 363/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2018-12-31

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Doręczenie w sposób przewidziany w art. 139§1 kpc może być uznane za dokonane tylko wtedy, gdy przesyłka sądowa została wysłana pod aktualny adres odbioru.
Sygn. akt I Ca 363/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 grudnia 2018r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mariusz Nazdrowicz po rozpoznaniu w dniu 31 grudnia 2018 r. we Włocławku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) S.A. w W. przeciwko D. W. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 19 kwietnia 2018 roku, sygn. akt I C 192/18 upr. 1 prostuje niedokładność w rubrum zaskarżone
Czytaj więcej»

I Ca 361/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2022-03-10

Data publikacji: 2022-06-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zbycie uszkodzonego w kolizji drogowej samochodu nie może ograniczać wysokości należnego poszkodowanemu odszkodowania. Jej sprawca (jego ubezpieczyciel) powinien wyrównać uszczerbek w majątku poszkodowanego w pełnej wysokości szkody.
Sygn. akt I1 Ca 361/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 marca 2022r. Sąd Okręgowy we Włocławku Sekcja Odwoławcza I Wydziału Cywilnego w składzie: Przewodniczący: Protokolant: SSO Mariusz Nazdrowicz st. sekr. sąd. Halina Baszewska po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2022 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w W. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Lipnie z dnia 28 czerwca 2021 r., sygn. akt I C 47
Czytaj więcej»

I Ca 388/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2019-02-14

Data publikacji: 2019-08-02

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ocenny charakter przydatnych do określenia odpowiedniej sumy pieniężnej na podstawie art.. 446 § 4 kc sprawia, że zarzut jego naruszenia lub zaniżenia wysokości przyznanego zadośćuczynienia może być skutecznie podniesiony tylko w razie oczywistego naruszenia tych kryteriów przez sąd meriti.
Sygn. akt I Ca 388/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lutego 2019 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) Sędziowie: SO Lucyna Samolińska SO Aneta Sudomir-Koc Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Dybowska-Pyrek po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2019 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa H. P. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę sprawy powództwa P. P. (1) przeciwko (...) S.A. w W. o zapła
Czytaj więcej»

I Ca 393/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2021-01-11

Data publikacji: 2021-05-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Dla stwierdzenia, czy nastąpiła zmiana stosunków w rozumieniu art. 138 krio należy brać pod uwagę, czy istniejące warunki i okoliczności - na tle sytuacji ogólnej - mają charakter trwały, dotyczą okoliczności zasadniczych, ilościowo znaczących i wyczerpują te przesłanki, które w istotny sposób wpływają na istnienie czy zakres obowiązku (...)
Sygn. akt I 1 Ca 393/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 stycznia 2021 r. Sąd Okręgowy we Włocławku Sekcja Odwoławcza I Wydziału Cywilnego w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Nazdrowicz Sędziowie: SO Barbara Baranowska SO Aneta Sudomir - Koc Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Dybowska-Pyrek po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2020 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej A. U. (1) działającej przez przedstawicielkę ustawową matkę M. U. przeciwko A. U. (
Czytaj więcej»