Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
334

I Ca 20/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2019-03-28

Data publikacji: 2019-09-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Skład majątku wspólnego byłych małżonków ustala się wg chwili ustania wspólności majątkowej, a jego wartość wg stanu tego majątku oraz cen w chwili dokonywania podziału.
Sygn. akt I Ca 20/19 POSTANOWIENIE Dnia 28 marca 2019 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) Sędziowie: SO Aneta Sudomir - Koc SR (del. do SO) Tatiana Czajkowska Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Dybowska-Pyrek po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2019 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z wniosku P. B. z udziałem M. J. (1) o podział majątku wspólnego na skutek apelacji wnioskodawcy od postanowienia Sądu Rejonowego w
Czytaj więcej»

I Ca 23/19

wyrok

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2019-03-28

Data publikacji: 2019-09-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak uzasadnienia rozstrzygnięcia o kosztach sądowych jest obrazą przepisu art. 328 § 2 kpc.
Sygnatura akt I Ca 23/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2019 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) Sędziowie: SO Aneta Sudomir - Koc SR (del. do SO) Tatiana Czajkowska Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Dybowska-Pyrek po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2019 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa małoletniego N. S. działającego przez przedstawicielkę ustawową matkę M. C. przeciwko Ł
Czytaj więcej»

I Ca 32/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-03-31

Data publikacji: 2016-05-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Norma prawna zawarta w art. 125 § 5a ustawy z dnia 16 września 1982r. " Prawo spółdzielcze" (tekst jedn.:DzU 2016 21) ma charakter bezwzględnie obowiązujący.
Sygnatura akt I Ca 32/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2016r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Barbara Baranowska Sędziowie: SO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) SO Maria Woźniak Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Dybowska-Pyrek po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2016r r. we W. na rozprawie sprawy z powództwa R. M. przeciwko S. A. P. w likwidacji o ustalenie na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kuja
Czytaj więcej»

I Ca 49/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2014-07-03

Data publikacji: 2014-09-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Bezpodstawne przyjęcie przedwczesności powództwa i jego oddalenie bez zbadania materialnej podstawy żądania prowadzi do nierozpoznania istoty sprawy w rozumieniu art. 386 § 4 kpc.
Sygn. akt I Ca 49)14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lipca 2014 roku Sąd Okręgowy we Włocławku Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Andrzej Witka-Jeżewski Sędziowie: SO Aneta Sudomir-Koc SO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) Protokolant: st. sekr. sąd. Renata Szatkowska po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2014 roku we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa (...) (...) (...) 1 z/s w W. przeciwko U. R. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Aleksandro
Czytaj więcej»

I Ca 56/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2018-05-08

Data publikacji: 2018-11-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Na stronie, która podpisała dokument prywatny spoczywa (stosownie do art. 253 kpc) obowiązek obalenia domniemania, że zawarte w tym dokumencie oświadczenie pochodzi od niej.
Sygn. akt I Ca 56/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 maja 2018 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mariusz Nazdrowicz po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2018 r. we Włocławku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Z. M. przeciwko T. K. i P. K. o zapłatę na skutek apelacji powoda i pozwanego P. K. od wyroku Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 21 września 2017 r. sygn. akt I C 246/17 upr. I zmienia zaskarżony wyrok
Czytaj więcej»

I Ca 60/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2014-07-17

Data publikacji: 2014-10-10

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I Ca 60/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lipca 2014r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Andrzej Witka-Jeżewski (spraw.) Sędziowie: SO Aneta Sudomir-Koc SO Mariusz Nazdrowicz Protokolant: st. sek. sąd. Renata Szatkowska po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2014 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa K. G. (1) przeciwko (...) S.A. w G. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli i zapłatę ewentualnie o zapłatę oraz o za
Czytaj więcej»

I Ca 65/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2013-10-22

Data publikacji: 2014-03-18

trafność 100%

Sygn. akt I Ca 65/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 października 2013 roku Sąd Okręgowy we Włocławku Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Lucyna Samolińska Sędziowie: SSO Maria Woźniak SSO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) Protokolant: st. sekr. sąd. Renata Kowalska po rozpoznaniu w dniu 10 października 2013 roku we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa : Spółdzielni Mieszkaniowej w A. przeciwko T. Z. o zapłatę, Spółdzielni Mieszkaniowej w A. przeciwko I. Ś. o zap
Czytaj więcej»

I Ca 65/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-07-13

Data publikacji: 2017-11-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wskazanie przez powoda przepisów prawnych, mających stanowić podstawę prawną orzeczenia - aczkolwiek niewymagane - nie pozostają bez znaczenia dla przebiegu procesu i wyniku sprawy, albowiem pośrednio określa takie okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie pozwu. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy strona jest reprezentowana przez (...)
Sygnatura akt I Ca 65/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lipca 2017 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Lucyna Samolińska Sędziowie: SO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) SR del. do SO Konrad Mosakowski Protokolant: sekr. Ewelina Jakubiak po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2017 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko R. S. , H. S. , K. S. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku zaocznego Sądu Rejonowego we Włocł
Czytaj więcej»

I Ca 73/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-05-19

Data publikacji: 2016-07-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zaspokojeniu zwykłych potrzeb rodziny w rozumieniu art. 30 § 1 kro służy pożyczka zaciągnięta przez jednego z małżonków w trakcie budowy domu jednorodzinnego na nabycie nieznacznej ( w porównaniu do wartości całej budowy) części materiałów budowlanych.
Sygnatura akt I Ca 73/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 maja 2016 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) Sędziowie: SO Lucyna Samolińska SO Aneta Sudomir – Koc Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Dybowska-Pyrek po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2016 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa R. P. przeciwko E. Z. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 28 sierpn
Czytaj więcej»

I Ca 80/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2014-01-27

Data publikacji: 2014-03-11

trafność 100%

Teza orzeczenia: Prawnomaterialną podstawą rozliczeń między byłymi małżonkami z tytułu nakładów i wydatków poczynionych z majątku wspólnego na majątek każdego z nich oraz wydatków i nakładów z majątków odrębnych na majątek wspólny w czasie od ustania wspólności ustawowej do podziału majątku wspólnego jest przepis art. 207 kc.
Sygnatura akt I Ca 80/13 POSTANOWIENIE Dnia 27 stycznia 2014 roku Sąd Okręgowy we Włocławku Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) Sędziowie : SSO Maria Woźniak SSO Andrzej Witka – Jeżewski Protokolant : st. prot. sąd. Katarzyna Domańska po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2014 roku we Włocławku na rozprawie sprawy z wniosku D. P. z udziałem B. P. (1) o podział majątku wspólnego na skutek apelacji wnioskodawcy i uczestniczki postępowania od pos
Czytaj więcej»