Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
333

I Ca 146/17

postanowienie

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-09-20

Data publikacji: 2018-03-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: O wyłączeniu możliwości zastosowania przepisu art. 387§2(1) kpc nie decyduje jedynie werbalne brzmienie zarzutu, ale jego rzeczywista treść, która podlega badaniu przez Sąd II instancji.
Sygn. akt I Ca 146/17 POSTANOWIENIE Dnia 20 września 2017r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) Sędziowie : SO Aneta Sudomir – Koc SO Andrzej Witka – Jeżewski Protokolant : sekr. Ewelina Jakubiak po rozpoznaniu w dniu 7 września 2017r. we Włocławku na rozprawie sprawy z wniosku (...) S.A. w G. z udziałem K. M. , A. N. , R. N. i Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta W. na skutek apelacji uczestnik
Czytaj więcej»

I Ca 166/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-02-18

Data publikacji: 2016-04-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Obalenie domniemania dobrej wiary ( art. 7 kc) w sprawie o zasiedzenie może być wynikiem przeprowadzonego postępowania dowodowego.
Sygn. akt I Ca 166/15 POSTANOWIENIE Dnia 18 lutego 2016 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Aneta Sudomir-Koc Sędziowie: SO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) SO Lucyna Samolińska Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Dybowska-Pyrek po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2016 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z wniosku (...) S.A. z siedzibą w K. z udziałem R. L. i M. L. o stwierdzenie zasiedzenia służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebnoś
Czytaj więcej»

I Ca 166/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-09-29

Data publikacji: 2016-11-30

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I Ca 166/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2016 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) Sędziowie: SO Aneta Sudomir – Koc SO Andrzej Witka - Jeżewski Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Dybowska – Pyrek po rozpoznaniu w dniu 15 września 2016 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa B. C. (1) przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę na skutek apelacji powódki od wyroku S
Czytaj więcej»

I Ca 173/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2014-10-30

Data publikacji: 2014-12-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Obowiązek zwrotu należności z tytułu pobranej opłaty za wydanie karty pojazdu na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie karty pojazdu ( Dz. U Nr 137, p. 1310 ze zm.) dotyczy całej opłaty.
Sygn. akt I Ca 173/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2014 roku Sąd Okręgowy we Włocławku Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Lucyna Samolińska Sędziowie: SO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) SO Andrzej Witka – Jeżewski Protokolant: st. sekr. sąd. Renata Kowalska po rozpoznaniu w dniu 30 października 2014 roku we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa R. D. przeciwko Gminie M. W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego we Włocła
Czytaj więcej»

I Ca 169/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2013-11-14

Data publikacji: 2013-12-12

trafność 100%

Teza orzeczenia: Sąd nie ma obowiązku prowadzenia z urzędu postępowania dowodowego, jeżeli strony reprezentuje fachowy pełnomocnik.
Sygn. akt I Ca 169/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 listopada 2013 roku Sąd Okręgowy we Włocławku Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący :SSO Mariusz Nazdrowicz ( spraw. ) Sędziowie: SSO Lucyna Samolińska SSO Andrzej Witka – Jeżewski Protokolant: st. prot. sąd. K. D. po rozpoznaniu w dniu 31 października 2013 roku we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa W. Ż. przeciwko S. S. (1) o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Lipnie z dnia 17 kwiet
Czytaj więcej»

I Ca 187/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-12-28

Data publikacji: 2018-04-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Kwestia wykładni oświadczeń woli stron czynności prawnej nie należy do zakresu oceny dowodów, regulowanej w art. 233 k.p.c., lecz do oceny przesłanek stosowania prawa materialnego - art. 65 k.c.
Sygn. akt I Ca 187/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2017 roku Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSO Mariusz Nazdrowicz po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2017 roku we Włocławku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa J. G. przeciwko (...) (...) we W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 8 marca 2016 roku – sygn. akt I C 386/15 upr. I zmienia zaskarżony wyrok w ten spo
Czytaj więcej»

I Ca 190/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2014-12-29

Data publikacji: 2015-03-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Twierdzenia stron nie są dowodem.
Sygn. akt I Ca 190/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2014r. Sąd Okręgowy we Włocławku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Nazdrowicz po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2014 r. we Włocławku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko R. M. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 22 maja 2014 r. sygn. akt I C 245/13 upr I zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że: 1 zasądza
Czytaj więcej»

I Ca 192/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-10-06

Data publikacji: 2016-11-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Znaczenie trwałego uszczerbku na zdrowiu ( jako jednego z wyznaczników wysokości zadośćuczynienia ) przejawia się w tym, że określa w procentowy sposób jaka jest skala trwałych, negatywnych skutków wypadku u pokrzywdzonego.
Sygn. akt I Ca 192/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 października 2016 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Lucyna Samolińska Sędziowie: SO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) SO Aneta Sudomir – Koc Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Dybowska – Pyrek po rozpoznaniu w dniu 6 października 2016 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. przeciwko W. Z. o zapłatę na skutek apelac
Czytaj więcej»

I Ca 194/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-11-23

Data publikacji: 2018-03-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Prawidłowy rozwój osoby małoletniej stwarza domniemanie faktyczne jej działania z pełnym rozeznaniem.
Sygnatura akt I Ca 194/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) Sędziowie: SO Lucyna Samolńska SO Aneta Sudomir - Koc Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Dybowska-Pyrek po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2017 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa M. R. (1) przeciwko (...) S.A w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rej
Czytaj więcej»

I Ca 194/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-12-17

Data publikacji: 2016-03-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ochrona, jaką zapewnia dłużnikowi przepis art. 320 kpc nie może być stawiana ponad ochronę wierzyciela i wymaga uwzględnienia wszelkich okoliczności sprawy, w tym uzasadnionego interesu podmiotu inicjującego proces.
Sygnatura akt I Ca 194/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 grudnia 2015r. Sąd Okręgowy we Włocławku Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) Sędziowie: SO Aneta Sudomir – Koc SO Andrzej Witka - Jeżewski Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Dybowska-Pyrek po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2015r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej w G. przeciwko R. K. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od
Czytaj więcej»