Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
312

I C 224/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2014-03-13

Data publikacji: 2014-06-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: bez tezy
Sygn. akt: I C 224/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 marca 2014 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Aneta Sudomir-Koc Protokolant: st. sekr. sądowy Halina Baszewska po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2014 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa D. Ś. przeciwko Bankowi (...) Spółce Akcyjnej w W. , Skarbowi Państwa - Zakładowi Karnemu we W. o roszczenia z tytułu ochrony dóbr osobistych 1.oddala powództwo; 2.nie obciąża p
Czytaj więcej»

I C 254/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-02-13

Data publikacji: 2016-01-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: bez tezy
Sygn. akt: I C 254/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Witka-Jeżewski Protokolant: st. sekr. sąd. Renata Kowalska po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2015 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa D. A. przeciwko Towarzystwu (...) S. A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powódki D. A. kwotę 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złot
Czytaj więcej»

I C 275/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-09-28

Data publikacji: 2016-01-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 275/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 września 2015 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Witka-Jeżewski Protokolant: st. sekr. sądowy Renata Kowalska po rozpoznaniu w dniu 14 września 2015 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa H. F. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki H. F. kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) złotych z ustawowymi odse
Czytaj więcej»

I C 295/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-01-26

Data publikacji: 2016-02-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Bez zgody osoby zainteresowanej można opublikować każdą informację, jeżeli dotyczy osoby publicznej i dotyczy sfery jej działalności publicznej. Prawo do ochrony dóbr osobistych osób pełniących funkcje publiczne nie jest wyłączone, doznaje jednak ono znacznych ograniczeń ze względu na publiczny charakter ich działalności i prawo obywateli (...)
Sygn. akt: I C 295/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2015 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Witka-Jeżewski Protokolant: st. sekr. sądowy Renata Kowalska po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2015 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa D. K. przeciwko R. M. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Powódka D. K. domagała się nakazania pozwanemu R. M. zaprzestania naruszeń dó
Czytaj więcej»

I C 349/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2013-07-12

Data publikacji: 2014-01-15

trafność 100%

Teza orzeczenia: W przypadku prawa użytkowania wieczystego wpis w księdze wieczystej, który ma charakter konstytutywny może być obalony jedynie w procesie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
Sygn. akt: I C 349/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lipca 2013 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Aneta Sudomir-Koc Protokolant: st. sekr. sądowy Halina Baszewska po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2013 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta W. przeciwko Syndykowi masy upadłości Grupy (...) S.A. we W. P. M. , P. G. o ustalenie 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda Skarbu Państwa
Czytaj więcej»

I C 286/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-09-21

Data publikacji: 2015-12-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: -------
Sygn. akt: I C 286/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2015 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Witka-Jeżewski Protokolant: st. sekr. sądowy Renata Kowalska po rozpoznaniu w dniu 7 września 2015 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa K. W. przeciwko (...) S.A. V. (...) w W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 nie obciąża powódki kosztami postępowania poniesionymi przez pozwanego; 3 koszami sądowymi od
Czytaj więcej»

I Ca 9/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-04-06

Data publikacji: 2017-08-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wyciąg z konta bankowego w postaci wydruku komputerowego jest dokumentem prywatnym w rozumieniu art. 245 kc.
Sygnatura akt I Ca 9/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) Sędziowie: SO Lucyna Samolińska SO Andrzej Witka-Jeżewski Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Dybowska-Pyrek po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2017 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa P. Z. (1) przeciwko Ż. L. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Aleks
Czytaj więcej»

I Ca 32/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-03-31

Data publikacji: 2016-05-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Norma prawna zawarta w art. 125 § 5a ustawy z dnia 16 września 1982r. " Prawo spółdzielcze" (tekst jedn.:DzU 2016 21) ma charakter bezwzględnie obowiązujący.
Sygnatura akt I Ca 32/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2016r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Barbara Baranowska Sędziowie: SO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) SO Maria Woźniak Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Dybowska-Pyrek po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2016r r. we W. na rozprawie sprawy z powództwa R. M. przeciwko S. A. P. w likwidacji o ustalenie na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kuja
Czytaj więcej»

I Ca 45/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-04-28

Data publikacji: 2016-06-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Do nierozpoznania istoty sprawy w rozumieniu art. 386 § 4 kpc dochodzi również w sytuacji, w której Sąd I instancji dokonał oceny prawnej roszczenia bez oparcia jej o właściwie ustaloną podstawę faktyczną i w sprawie zachodzi potrzeba poczynienia po raz pierwszy niezbędnych ustaleń faktycznych.
Sygn. akt I Ca 45/16 POSTANOWIENIE Dnia 28 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Andrzej Witka-Jeżewski Sędziowie: SO Barbara Baranowska SO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Dybowska-Pyrek po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2016 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z wniosku (...) S.A. w G. z udziałem K. Ś. , R. Ś. , Skarbu Państwa - Starosty (...) o stwierdzenie zasiedzenia służebności na skutek apelacji wni
Czytaj więcej»

I Ca 49/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2014-07-03

Data publikacji: 2014-09-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Bezpodstawne przyjęcie przedwczesności powództwa i jego oddalenie bez zbadania materialnej podstawy żądania prowadzi do nierozpoznania istoty sprawy w rozumieniu art. 386 § 4 kpc.
Sygn. akt I Ca 49)14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lipca 2014 roku Sąd Okręgowy we Włocławku Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Andrzej Witka-Jeżewski Sędziowie: SO Aneta Sudomir-Koc SO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) Protokolant: st. sekr. sąd. Renata Szatkowska po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2014 roku we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa (...) (...) (...) 1 z/s w W. przeciwko U. R. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Aleksandro
Czytaj więcej»