Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
330

I C 101/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2013-12-13

Data publikacji: 2014-01-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygnatura akt IC 101/12 UZASADNIENIE Powódka K. P. w dniu 19 kwietnia 2012 roku wniosła pozew, którym zażądała zasądzenia od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. kwoty 125 000 złotych wraz z ustawowymi od dnia 10 listopada 2011 roku do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia oraz zasądzenia kwot: 485 złotych wraz z odsetkami od dnia 10 listopada 2011 roku, tytułem zwrotu kosztów zniszczonej odzieży i utraconego telefonu komórkowego, 392 złote wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 19 grudnia 2011 ro
Czytaj więcej»

I C 99/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2014-12-01

Data publikacji: 2015-08-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Skoro technologia robót przewiduje wykonanie podsypek i obsypek w celu wzmocnienia rurociągu, nie można ich uznać za roboty dodatkowe przy wykonywaniu rurociągu.
Sygn. akt: I C 99/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 grudnia 2014 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Witka-Jeżewski Protokolant: st. sekr. sądowy Renata Kowalska po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2014 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa B. R. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład (...) R. B. z siedzibą M. 1B przeciwko Gminie R. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda B. R. pro
Czytaj więcej»

I C 254/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-02-13

Data publikacji: 2016-01-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: bez tezy
Sygn. akt: I C 254/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Witka-Jeżewski Protokolant: st. sekr. sąd. Renata Kowalska po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2015 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa D. A. przeciwko Towarzystwu (...) S. A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powódki D. A. kwotę 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złot
Czytaj więcej»

I C 286/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-09-21

Data publikacji: 2015-12-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: -------
Sygn. akt: I C 286/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2015 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Witka-Jeżewski Protokolant: st. sekr. sądowy Renata Kowalska po rozpoznaniu w dniu 7 września 2015 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa K. W. przeciwko (...) S.A. V. (...) w W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 nie obciąża powódki kosztami postępowania poniesionymi przez pozwanego; 3 koszami sądowymi od
Czytaj więcej»

I C 295/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-01-26

Data publikacji: 2016-02-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Bez zgody osoby zainteresowanej można opublikować każdą informację, jeżeli dotyczy osoby publicznej i dotyczy sfery jej działalności publicznej. Prawo do ochrony dóbr osobistych osób pełniących funkcje publiczne nie jest wyłączone, doznaje jednak ono znacznych ograniczeń ze względu na publiczny charakter ich działalności i prawo obywateli (...)
Sygn. akt: I C 295/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2015 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Witka-Jeżewski Protokolant: st. sekr. sądowy Renata Kowalska po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2015 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa D. K. przeciwko R. M. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Powódka D. K. domagała się nakazania pozwanemu R. M. zaprzestania naruszeń dó
Czytaj więcej»

I C 349/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2013-07-12

Data publikacji: 2014-01-15

trafność 100%

Teza orzeczenia: W przypadku prawa użytkowania wieczystego wpis w księdze wieczystej, który ma charakter konstytutywny może być obalony jedynie w procesie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
Sygn. akt: I C 349/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lipca 2013 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Aneta Sudomir-Koc Protokolant: st. sekr. sądowy Halina Baszewska po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2013 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta W. przeciwko Syndykowi masy upadłości Grupy (...) S.A. we W. P. M. , P. G. o ustalenie 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda Skarbu Państwa
Czytaj więcej»

I Ca 2/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-02-09

Data publikacji: 2017-05-09

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I Ca 2/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Lucyna Samolińska Sędziowie: SSO Barbara Baranowska SSO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Dybowska-Pyrek po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2017r. r. we W. na rozprawie sprawy z powództwa W. K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Aleksandro
Czytaj więcej»

I Ca 9/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-04-06

Data publikacji: 2017-08-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wyciąg z konta bankowego w postaci wydruku komputerowego jest dokumentem prywatnym w rozumieniu art. 245 kc.
Sygnatura akt I Ca 9/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) Sędziowie: SO Lucyna Samolińska SO Andrzej Witka-Jeżewski Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Dybowska-Pyrek po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2017 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa P. Z. (1) przeciwko Ż. L. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Aleks
Czytaj więcej»

I Ca 20/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2019-03-28

Data publikacji: 2019-09-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Skład majątku wspólnego byłych małżonków ustala się wg chwili ustania wspólności majątkowej, a jego wartość wg stanu tego majątku oraz cen w chwili dokonywania podziału.
Sygn. akt I Ca 20/19 POSTANOWIENIE Dnia 28 marca 2019 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) Sędziowie: SO Aneta Sudomir - Koc SR (del. do SO) Tatiana Czajkowska Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Dybowska-Pyrek po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2019 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z wniosku P. B. z udziałem M. J. (1) o podział majątku wspólnego na skutek apelacji wnioskodawcy od postanowienia Sądu Rejonowego w
Czytaj więcej»

I Ca 32/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-03-31

Data publikacji: 2016-05-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Norma prawna zawarta w art. 125 § 5a ustawy z dnia 16 września 1982r. " Prawo spółdzielcze" (tekst jedn.:DzU 2016 21) ma charakter bezwzględnie obowiązujący.
Sygnatura akt I Ca 32/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2016r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Barbara Baranowska Sędziowie: SO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) SO Maria Woźniak Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Dybowska-Pyrek po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2016r r. we W. na rozprawie sprawy z powództwa R. M. przeciwko S. A. P. w likwidacji o ustalenie na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kuja
Czytaj więcej»