Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
367

IV Pa 10/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-04-08

Data publikacji: 2015-05-13

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt IV Pa 10/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 kwietnia 2015r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący: SSO Katarzyna Augustyniak Sędziowie: SO Małgorzata Paździerska /spr/ SO Hanna Wujkowska Protokolant: st. sekr. sądowy Karolina Płaczkiewicz po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2015 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa G. P. i R. M. (1) przeciwko Sądowi Rejonowemu w Toruniu o wynagrodzenie za pracę na sku
Czytaj więcej»

IV Pa 11/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-03-30

Data publikacji: 2015-05-13

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt IV Pa 11/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2015r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący: SSO Katarzyna Augustyniak Sędziowie: SO Małgorzata Paździerska ( spr) SO Hanna Wujkowska Protokolant: Marlena Budzyńska po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2015 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa S. M. przeciwko (...) sp. z o.o. w W. o odprawę na skutek apelacji powoda S. M. od wyroku Sądu Rejonowego we
Czytaj więcej»

IV Pa 13/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-04-15

Data publikacji: 2015-05-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W razie rozwiązania z nauczycielem umowy o pracę urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na czas po rozwiązaniu umowy, nawet jeśli nauczyciel zostanie przywrócony do pracy.
Sygnatura akt IV Pa 13/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 kwietnia 2015r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący: SSO Katarzyna Augustyniak ( spr.) Sędziowie: SO Małgorzata Paździerska SO Hanna Wujkowska Protokolant: Karolina Płaczkiewicz po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2015 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa A. M. przeciwko Publicznej Szkole Podstawowej im. (...) . K. . J. M. w O. o udzielenie urlopu dla pod
Czytaj więcej»

IV Pa 23/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-06-10

Data publikacji: 2015-07-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przepisy ustawy z 13.03.2013r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika stanowi lex specialis również w stosunku do postanowień umowy społecznej zawartej u danego pracodawcy.
Sygnatura akt IV Pa 23/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2015r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący: SSO Małgorzata Paździerska Sędziowie: SO Katarzyna Augustyniak ( spr) SO Hanna Wujkowska Protokolant: st.sekr.sądowy Marlena Budzyńska po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2015 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa J. I. przeciwko (...) sp. z o.o. w G. o odszkodowanie na skutek apelacji powódki J. I. od wyr
Czytaj więcej»

IV Pa 21/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-05-27

Data publikacji: 2015-06-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: brak dokumentacji płacowej oraz ewidencji czasu pracy pracownika powoduje negatywne skutki procesowe dla pracodawcy
Sygnatura akt IV Pa 21/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 maja 2015r. Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we W. w składzie : Przewodniczący: SSO Małgorzata Paździerska Sędziowie SO Katarzyna Augustyniak ( spr) SO Hanna Wujkowska Protokolant: st.sekr.sądowy Marlena Budzyńska po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2015r. we Włocławku na rozprawie sprawy M. J. przeciwko M. O. o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych na sku
Czytaj więcej»

IV Pa 27/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-07-08

Data publikacji: 2015-08-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: złożenie przez zakładową organizacje związkową informacji o stanie liczebnym związku w terminie wcześniejszym niż do dnia 10 miesiąca następującego po zakończonym kwartale nie spełnia wymogów informacji o jakiej mowa w art. 25 (1) paragraf 2 ustawy o związkach zawodowych.
Sygnatura akt IV Pa 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lipca 2015r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący: SSO Hanna Wujkowska Sędziowie: SO Anna Knapczyńska SO Katarzyna Augustyniak ( spr) Protokolant: st.sekr.sądowy Marlena Budzyńska po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2015 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa W. M. przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi (...) we W. o przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za cza
Czytaj więcej»

IV Pa 35/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2013-07-10

Data publikacji: 2013-10-12

trafność 100%

Sygnatura akt IV Pa 35/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lipca 2013r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący: SSO Regina Duda – Marciszewska /spr/ Sędziowie: SO Hanna Wujkowska SO Anna Knapczyńska Protokolant: sekr. sądowy Karolina Płaczkiewicz po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2013 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa A. S. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością we W. na skutek skargi pozwanego
Czytaj więcej»

IV Pa 35/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-10-25

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: -
Sygnatura akt IV Pa 35/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 października 2017r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący: SSO Katarzyna Augustyniak Sędziowie: SO Małgorzata Paździerska ( spr) SO Hanna Wujkowska Protokolant: st.sekr.sądowy Marlena Budzyńska po rozpoznaniu w dniu 25 października 2017 r. we Włocławku na rozprawie sprawy J. M. przeciwko Urzędowi (...) W. o przywrócenie do pracy i zapłatę wynagrodzenia za czas po
Czytaj więcej»

IV Pa 36/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2013-05-29

Data publikacji: 2013-07-11

trafność 100%

Sygnatura akt IV Pa 36/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2013r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący: SSO Małgorzata Paździerska Sędziowie: SO Katarzyna Augustyniak /spr/ SO Regina Duda – Marciszewska Protokolant: sekr.sądowy Karolina Płaczkiewicz po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2013 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa T. R. przeciwko Syndykowi Masy Upadłości spółki (...) Spółka Akcyjna w upadłości likw
Czytaj więcej»

I C 101/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2013-12-13

Data publikacji: 2014-01-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygnatura akt IC 101/12 UZASADNIENIE Powódka K. P. w dniu 19 kwietnia 2012 roku wniosła pozew, którym zażądała zasądzenia od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. kwoty 125 000 złotych wraz z ustawowymi od dnia 10 listopada 2011 roku do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia oraz zasądzenia kwot: 485 złotych wraz z odsetkami od dnia 10 listopada 2011 roku, tytułem zwrotu kosztów zniszczonej odzieży i utraconego telefonu komórkowego, 392 złote wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 19 grudnia 2011 ro
Czytaj więcej»