Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
312

I Ca 65/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-07-13

Data publikacji: 2017-11-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wskazanie przez powoda przepisów prawnych, mających stanowić podstawę prawną orzeczenia - aczkolwiek niewymagane - nie pozostają bez znaczenia dla przebiegu procesu i wyniku sprawy, albowiem pośrednio określa takie okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie pozwu. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy strona jest reprezentowana przez (...)
Sygnatura akt I Ca 65/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lipca 2017 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Lucyna Samolińska Sędziowie: SO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) SR del. do SO Konrad Mosakowski Protokolant: sekr. Ewelina Jakubiak po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2017 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko R. S. , H. S. , K. S. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku zaocznego Sądu Rejonowego we Włocł
Czytaj więcej»

I Ca 73/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-05-19

Data publikacji: 2016-07-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zaspokojeniu zwykłych potrzeb rodziny w rozumieniu art. 30 § 1 kro służy pożyczka zaciągnięta przez jednego z małżonków w trakcie budowy domu jednorodzinnego na nabycie nieznacznej ( w porównaniu do wartości całej budowy) części materiałów budowlanych.
Sygnatura akt I Ca 73/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 maja 2016 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) Sędziowie: SO Lucyna Samolińska SO Aneta Sudomir – Koc Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Dybowska-Pyrek po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2016 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa R. P. przeciwko E. Z. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 28 sierpn
Czytaj więcej»

I Ca 80/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2014-01-27

Data publikacji: 2014-03-11

trafność 100%

Teza orzeczenia: Prawnomaterialną podstawą rozliczeń między byłymi małżonkami z tytułu nakładów i wydatków poczynionych z majątku wspólnego na majątek każdego z nich oraz wydatków i nakładów z majątków odrębnych na majątek wspólny w czasie od ustania wspólności ustawowej do podziału majątku wspólnego jest przepis art. 207 kc.
Sygnatura akt I Ca 80/13 POSTANOWIENIE Dnia 27 stycznia 2014 roku Sąd Okręgowy we Włocławku Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) Sędziowie : SSO Maria Woźniak SSO Andrzej Witka – Jeżewski Protokolant : st. prot. sąd. Katarzyna Domańska po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2014 roku we Włocławku na rozprawie sprawy z wniosku D. P. z udziałem B. P. (1) o podział majątku wspólnego na skutek apelacji wnioskodawcy i uczestniczki postępowania od pos
Czytaj więcej»

I Ca 84/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-06-22

Data publikacji: 2017-10-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: O zakresie skutków wypadku ubezpieczeniowego rozstrzyga w świetle regulacji poszczególnych ubezpieczeń w zasadzie bezpośredniości tych skutków, a nie ich ocena według przyjętego w art. 361§1 k.c. kryterium normalności następstw.
Sygnatura akt I Ca 84/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy we Włocławku Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Maria Woźniak Sędziowie: SO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) SO Małgorzata Serocka Protokolant: sekr. Ewelina Jakubiak po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2017 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa E. R. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 16 list
Czytaj więcej»

I Ca 83/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2014-07-17

Data publikacji: 2014-09-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przy określaniu wysokości zadośćuczynienia należy mieć na względzie zarówno jego kompensacyjny charakter, jak i aktualne stosunki majątkowe społeczeństwa. Zadośćuczynienie powinno być zarazem środkiem pomocy dla poszkodowanego i pozostawać w odpowiednim stosunku do rozmiarów krzywdy. Bez wpływu powinna pozostać subiektywna ocena skutków (...)
Sygnatura akt I Ca 83/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lipca 2014r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Andrzej Witka-Jeżewski (spraw.) Sędziowie: SO Aneta Sudomir-Koc SO Mariusz Nazdrowicz Protokolant: st. sek. sąd. Renata Szatkowska po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2014 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa D. K. i P. K. przeciwko (...) S. A. w Ł. o zapłatę na skutek apelacji powodów od wyroku Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Ku
Czytaj więcej»

I Ca 93/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-06-11

Data publikacji: 2015-09-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przewidziana w art. 365 § 1 kpc moc wiążąca prawomocnego orzeczenia ( prawomocność materialna) przejawia się m.in. w tym, że w każdym kolejnym postępowaniu Sąd ma obowiązek przyjąć, że istotna z punktu widzenia zasadności żądania kwestia kształtuje się tak jak zostało to ustalone w prawomocnym wyroku.
Sygn. akt I Ca 93/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 czerwca 2015 roku Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Aneta Sudomir – Koc Sędzia : SO Mariusz Nazdrowicz ( spraw. ) Sędzia : SO Hanna Wujkowska Protokolant : sekr. sąd. Katarzyna Domańska po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2015 roku we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa K. L. przeciwko M. Z. , A. Z. o zapłatę na skutek apelacji pozwanych od wyroku Sądu Rejonowego we Włocławku z d
Czytaj więcej»

I Ca 96/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-06-23

Data publikacji: 2016-09-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Badanie i ustalenie sytuacji materialnej oraz istnienie realnych możliwości wywiązania się z obowiązku spłaty ( dopłaty) może dotyczyć wyłącznie współwłaściciela, a nie osoby trzeciej.
Sygn. akt I Ca 96/16 POSTANOWIENIE Dnia 23 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Lucyna Samolińska Sędziowie: SO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) SO Małgorzata Serocka Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Dybowska-Pyrek po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2016 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z wniosku A. G. (1) z udziałem K. G. o podział majątku wspólnego na skutek apelacji wnioskodawczyni i uczestnika postępowania od postanowieni
Czytaj więcej»

I Ca 94/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2013-10-17

Data publikacji: 2013-12-12

trafność 100%

Teza orzeczenia: Okoliczności, które nie powodowały "zawieszenie wymiaru sprawiedliwości", mogą być uznane za przeszkodę w dostępie do sądu i uzyskania ochrony tylko na podstawie skonkretyzowanych i zidentyfikowanych okoliczności wskazanych przez stronę wywodzącą skutki prawne.
Sygnatura akt: I Ca 94/13 POSTANOWIENIE Dnia 17 października 2013 r. Sąd Okręgowy we Włocławku, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Andrzej Witka-Jeżewski (sprawozdawca) Sędziowie: SO Lucyna Samolińska SO Aneta Sudomir-Koc Protokolant: st. protokolant Katarzyna Domańska po rozpoznaniu w dniu 26 września 2013 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z wniosku M. D. i H. D. z udziałem Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta W. , M. A. , G. F. , A. F. , O. G. , R. G. , Y. B
Czytaj więcej»

I Ca 169/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2013-11-14

Data publikacji: 2013-12-12

trafność 100%

Teza orzeczenia: Sąd nie ma obowiązku prowadzenia z urzędu postępowania dowodowego, jeżeli strony reprezentuje fachowy pełnomocnik.
Sygn. akt I Ca 169/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 listopada 2013 roku Sąd Okręgowy we Włocławku Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący :SSO Mariusz Nazdrowicz ( spraw. ) Sędziowie: SSO Lucyna Samolińska SSO Andrzej Witka – Jeżewski Protokolant: st. prot. sąd. K. D. po rozpoznaniu w dniu 31 października 2013 roku we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa W. Ż. przeciwko S. S. (1) o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Lipnie z dnia 17 kwiet
Czytaj więcej»

I Ca 173/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2014-10-30

Data publikacji: 2014-12-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Obowiązek zwrotu należności z tytułu pobranej opłaty za wydanie karty pojazdu na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie karty pojazdu ( Dz. U Nr 137, p. 1310 ze zm.) dotyczy całej opłaty.
Sygn. akt I Ca 173/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2014 roku Sąd Okręgowy we Włocławku Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Lucyna Samolińska Sędziowie: SO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) SO Andrzej Witka – Jeżewski Protokolant: st. sekr. sąd. Renata Kowalska po rozpoznaniu w dniu 30 października 2014 roku we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa R. D. przeciwko Gminie M. W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego we Włocła
Czytaj więcej»