Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
346

IV Ua 6/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-03-04

Data publikacji: 2015-04-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: dla oceny z czy zdarzenie było wypadkiem przy pracy rolniczej w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników nie ma istotnego znaczenia, czy zaistniało ono podczas wykonywania czynności polegających na prowadzeniu hodowli dla własnych potrzeb ubezpieczonego
Sygnatura akt IV Ua 6/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 marca 2015r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący: SSO Małgorzata Paździerska Sędziowie: SO Katarzyna Augustyniak /spr/ SO Regina Duda – Marciszewska Protokolant: sekr. sądowy Karolina Płaczkiewicz po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2015 r. we Włocławku na rozprawie sprawy M. Z. przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o odszkodowanie z tytułu wypa
Czytaj więcej»

IV Ua 9/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-04-05

Data publikacji: 2016-05-13

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt IV Ua 9/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 kwietnia 2016r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący: SSO Hanna Wujkowska Sędziowie: SO Katarzyna Augustyniak ( spr) SO Małgorzata Paździerska Protokolant: Karolina Płaczkiewicz po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2016 r. we Włocławku na rozprawie sprawy R. F. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. o zasiłek chorobowy na skutek apelacji R. F. od wyrok
Czytaj więcej»

IV Ua 13/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-11-10

Data publikacji: 2015-12-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wykonywanie pracy jako podstawa utraty prawa do zasiłku chorobowego.
Sygnatura akt IV Ua 13/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 listopada 2015r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący: SSO Hanna Wujkowska ( ref) Sędziowie: SO Katarzyna Augustyniak SO Małgorzata Paździerska Protokolant: Karolina Płaczkiewicz po rozpoznaniu w dniu 28 października 2015 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z wniosku Z. R. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w W. o zasiłek chorobowy i zwrot
Czytaj więcej»

IV Ua 17/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2013-07-10

Data publikacji: 2013-10-12

trafność 100%

Sygnatura akt IV Ua 17/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lipca 2013r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący: SSO Małgorzata Paździerska Sędziowie: SO Regina Duda – Marciszewska /spr/ SO Katarzyna Augustyniak Protokolant: sekr. sądowy Karolina Płaczkiewicz po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2013 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z wniosku Z. M. przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego P. Terenowa we W
Czytaj więcej»

IV Ua 28/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2013-05-29

Data publikacji: 2013-07-16

trafność 100%

Teza orzeczenia: w sprawie o wysokość odszkodowania za wypadek przy pracy nie zawsze stosuje się art. 316 k.p.c.
Sygnatura akt IV Ua 28/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2013r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący: SSO Małgorzata Paździerska /spr/ Sędziowie: SO Katarzyna Augustyniak SO Regina Duda Marciszewska Protokolant: sekr.sądowy Karolina Płaczkiewicz po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2013 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z wniosku M. B. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. o jednorazowe odszkodowani
Czytaj więcej»

IV Ua 30/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2013-12-30

Data publikacji: 2014-02-07

trafność 100%

Sygnatura akt IV Ua 30/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2013r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący: SSO Małgorzata Paździerska Sędziowie: SO Hanna Wujkowska /spr/ SO Regina Duda – Marciszewska Protokolant: sekr. sądowy Karolina Płaczkiewicz po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2013 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z wniosku M. J. przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o jednorazowe odsz
Czytaj więcej»

IV Ua 44/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2016-11-09

Data publikacji: 2016-12-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zwrot świadczenia rehabilitacyjnego jako nienależnego wobec przyznania prawa do emerytury.
Sygnatura akt IV Ua 44/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 listopada 2016r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący: SSO Katarzyna Augustyniak Sędziowie: SO Małgorzata Paździerska SO Hanna Wujkowska ( spr) Protokolant: st.sekr.sądowy Marlena Budzyńska po rozpoznaniu w dniu 26 października 2016 r. we Włocławku na rozprawie sprawy E. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. o świadczenie rehabilitacyjne na
Czytaj więcej»

IV U 74/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2013-05-28

Data publikacji: 2013-07-18

trafność 100%

Teza orzeczenia: zawarcie pozornej umowy o pracę nie stanowi podstawy do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych
Sygn. akt IV U 74/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 maja 2013r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Augustyniak Protokolant: starszy protokolant sądowy Agnieszka Przystupa po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2013r. we Włocławku na rozprawie sprawy L. K. i E. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. o ustalenie na skutek odwołań L. K. i E. S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddzia
Czytaj więcej»

IV U 106/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-03-20

Data publikacji: 2015-05-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: okres pracy w ramach spółdzielczej umowy o pracę nie może być zaliczony do okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach uprawniającego do nabycia prawa do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym
Sygn. akt IV U 106/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2015 r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Augustyniak Protokolant: Ewelina Jakubiak po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2015 r. we Włocławku na rozprawie sprawy J. N. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. o emeryturę na skutek odwołania J. N. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. z dnia 24 grudnia 2014 r. znak:
Czytaj więcej»

IV U 117/15

wyrok

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-03-19

Data publikacji: 2015-04-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: istnienie obowiązku alimentacyjnego jako przesłanka przyznania renty rodzinnej dla byłego małżonka
Sygn. akt IV U 117/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 marca 2015r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodnicząca: SSO Hanna Wujkowska Protokolant: sekr. sądowy Violetta Wysocka Adryan po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2015r. we Włocławku na rozprawie sprawy K. P. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. o rentę rodzinną na skutek odwołania K. P. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. z dnia 30 grudn
Czytaj więcej»