Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
290

I Ca 239/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-04-10

Data publikacji: 2017-08-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wystąpienie przeszkody w rozumieniu art. 626(9) należy wiązać z zaistnieniem takiego zdarzenia, które nie zezwala z punktu widzenia prawa na dokonanie wpisu. Ujawnienie rozbieżności we wniosku i w treści księgi wieczystej co do oznaczenia nieruchomości stanowi przeszkodę w znaczeniu materialnoprawnym, powodującą oddalenie wniosku na podstawie przywołanego przepisu.
Sygn. akt : I Ca 239/16 Dnia 10 kwietnia 2017r. POSTANOWIENIE Sąd Okręgowy we Włocławku Wydział I Cywilny W składzie następującym : Przewodniczący : SSO Mariusz Nazdrowicz Sędziowie : SO Barbara Baranowska SO Lucyna Samolińska Po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2017roku we Włocławku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku T. S. z udziałem M. S. (1) , L. D. i P. D. o odłączenie części nieruchomości z księgi hipotecznej, założenie księgi wieczystej i wpis prawa własności na skutek apelacji wniosk
Czytaj więcej»

I Ca 9/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-04-06

Data publikacji: 2017-08-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wyciąg z konta bankowego w postaci wydruku komputerowego jest dokumentem prywatnym w rozumieniu art. 245 kc.
Sygnatura akt I Ca 9/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) Sędziowie: SO Lucyna Samolińska SO Andrzej Witka-Jeżewski Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Dybowska-Pyrek po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2017 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa P. Z. (1) przeciwko Ż. L. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Aleks
Czytaj więcej»

I Ca 196/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-01-26

Data publikacji: 2017-06-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Obraza przepisów art. 5 kpc i art. 212 kpc nie skutkuje nieważnością postępowania ze względu na pozbawienie strony możności obrony praw ( art. 379 pkt 5 kpc).
Sygn. akt I Ca 196/16 POSTANOWIENIE Dnia 26 stycznia 2017 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędziowie : SSO Barbara Baranowska SO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) SO Lucyna Samolińska Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Dybowska - Pyrek po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2017 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z wniosku S. J. z udziałem Z. K. , J. J. , M. R. , E. J. , B. Z. i T. J. o stwierdzenie nabycia spadku na skutek apelacji wnioskodawcy
Czytaj więcej»

I Ca 33/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-03-23

Data publikacji: 2017-06-21

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I Ca 33/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2017 r. Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mariusz Nazdrowicz (spraw.) Sędziowie: SO Lucyna Samolińska SO Andrzej Witka-Jeżewski Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Dybowska-Pyrek po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2017 r. we Włocławku na rozprawie sprawy z powództwa T. K. i Z. K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę na skutek apelacji powodów i pozwanego od wyro
Czytaj więcej»

IV U 881/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-03-31

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Ponowne ustalenie prawa do renty rodzinnej w trybie art. 107 a ustawy o emeryturach i rentach z FUS następuje w przypadku złożenia wniosku przez jednego z uprawnionych do wyłączenia go z kręgu uprawnionych do świadczenia, który to wniosek winien być złożony do organu rentowego wypłacającego świadczenie.
Sygn. akt IVU 881/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2017r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Augustyniak Protokolant: sekr. sądowy Marlena Budzyńska po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2017r. we Włocławku na rozprawie sprawy A. P. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. z udziałem M. W. i Z. W. o rentę rodzinną na skutek odwołania A. P. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddz
Czytaj więcej»

IV U 32/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2017-03-02

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: osoba pobierająca rentę rodzinną, która nie zawiadomi organu rentowego o zaprzestaniu nauki musi liczyć się z obowiązkiem zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami.
Sygn. akt IV U 32/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 marca 2017r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Paździerska Protokolant: sekr. sądowy Karolina Płaczkiewicz po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2017r. we Włocławku na rozprawie sprawy J. R. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. o zwrot nienależnie pobranego świadczenia na skutek odwołania J. R. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Czytaj więcej»

IV U 664/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-01-30

Data publikacji: 2015-03-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Na dzień wydania decyzji bądź wyrokowania ubezpieczony musi spełniać wszystkie przesłanki do nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy wymienione w art. 57 i 58 ustawy o emeryturach i rentach z FUS
Sygn. akt IV U 664/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 stycznia 2015 r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Augustyniak Protokolant: Ewelina Jakubiak po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2015 r. we Włocławku na rozprawie sprawy J. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. o rentę z tytułu niezdolności do pracy na skutek odwołania J. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T.
Czytaj więcej»

IV U 686/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2014-10-16

Data publikacji: 2015-02-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV U 686/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 października 2014r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Regina Duda- Marciszewska Protokolant: sekr. sądowy Marlena Budzyńska po rozpoznaniu w dniu 16 października 2014r. we Włocławku na rozprawie sprawy H. C. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. o wysokość emerytury na skutek odwołania H. C. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddzia
Czytaj więcej»

IV U 334/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2014-05-15

Data publikacji: 2014-06-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV U 334/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 maja 2014r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodnicząca: SSO Hanna Wujkowska Protokolant: sekr. sądowy Violetta Wysocka Adryan po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2014r. we Włocławku na rozprawie sprawy J. Z. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. o wysokość renty i wyrównanie renty na skutek odwołania J. Z. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T
Czytaj więcej»

IV Ua 25/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 2015-12-30

Data publikacji: 2016-01-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W sprawach, których istota związana jest ściśle ze stanem zdrowia strony ( ustalenie stopnia niepełnosprawności) niezbędne jest zasięgnięcie opinii biegłego z zakres medycyny. Dowód z opinii kolejnego biegłego może być przeprowadzony w razie potrzeby, której nie można utożsamiać z subiektywnym przekonaniem strony o wadliwości niekorzystnej dlań opinii.
Sygnatura akt IV Ua 25/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2015r. Sąd Okręgowy we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący: SSO Małgorzata Paździerska Sędziowie: SO Katarzyna Augustyniak ( spr.) SO Hanna Wujkowska Protokolant: st.sekr.sądowy Marlena Budzyńska po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2015 r. we Włocławku na rozprawie sprawy Z. K. przeciwko Wojewódzkiemu Zespołowi Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w B. o ustalenie stop
Czytaj więcej»