Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ca 212/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Włocławku z 2018-10-04

III Ca 2069/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 26 lipca 2019

Data publikacji: 31 października 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

współuczestnictwo konieczne, brak pełnej legitymacji procesowej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • współuczestnictwo konieczne
 • Ważne frazy
  • współuczestnictwo konieczne, zbiornik na gaz, zakres legitymacji, udział w sprawach, brak pełnej legitymacji procesowej, przypadek współuczestnictwa koniecznego, przedmiotowy zbiornik, powodowa spółka, legitymacja bierna, treść zaskarżonego rozstrzygnięcia, przedmiot umowy sprzedaży, część składowa nieruchomości, osobę sprawy, możliwość uzupełnienia braków, strona prawa materialnego, nieruchomość w szczególności, pozwany, strona powodowa jednocześnie, spółkę rzeczy, możliwe rozpoznanie
Zobacz»

I ACa 699/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 21 grudnia 2012

Data publikacji: 22 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

współuczestnictwo konieczne, brak pełnej legitymacji procesowej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • współuczestnictwo konieczne
 • Ważne frazy
  • współuczestnictwo konieczne, małżonek, brak pełnej legitymacji procesowej, miejsce nazwiska, przekazanie własności, umowa przekazania gospodarstwa rolnego, sporny stosunek prawny, złożenie podpisów, spadkobiercą prawnym, powództwo, nieważność umowy przekazania gospodarstwa, konieczność łącznego rozpoznawania, czytelny podpis stron, strona prawa materialnego, pełna reprezentacja, aktualne uregulowanie, ustalenie nieważności umowy przekazania, sporządzenie opinii grafologicznej, argument użyty przez sąd, naczelnik urzędu gminy
Zobacz»

II Ca 1406/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 29 stycznia 2014

Data publikacji: 11 marca 2014

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

współwłaściciel, współuczestnictwo konieczne, nieruchomość, pełna legitymacja procesowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • współuczestnictwo konieczne
 • Ważne frazy
  • współwłaściciel, współuczestnictwo konieczne, nieruchomość, ograniczone prawo rzeczowe, ułamkowy udział, prawo użytkowania, uprawnienie użytkowników, korzystanie z nieruchomości, wydanie kluczy, współwłaścicielka, prawo podstaw, część nieruchomości, swobodne korzystanie, nieważność zapisów umowy, zapis umowy darowizny, udział w sprawach, pozwany, akt władztwa, pełna legitymacja procesowa, użytkowaniu powoda
Zobacz»

III Ca 1435/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 27 listopada 2015

Data publikacji: 25 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

współuczestnictwo konieczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wypowiedzenie stawki, współuczestnictwo konieczne, stawka czynszu, podwyżka czynszu najmu, współwłaściciel, zmiana kodeksu cywilnego, treść stosunku najmu, ochrona praw lokatorów, współuczestnictwo konieczne i jednolite, współwłaścicielka przedmiotowa nieruchomości, mieszkaniowy zasób gminy, wartość odtworzeniowa lokalu, legitymacja procesowa, stosunek prawny, samodzielne występowanie, współuczestnictwo procesowe, poziom wyższy, zachowanie wspólnego prawa, nieruchomość, konsekwencja oddalenia powództwa
Zobacz»

II Ca 300/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2015

Data publikacji: 30 maja 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

współuczestnictwo konieczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • łączna legitymacja procesowa, współuczestnictwo konieczne, mieszkalnictwo, stosunek najmu, prawo najmu, brak pełnej legitymacji procesowej, odpis pisma, najemca przedmiotowego lokalu, aneks do umowy najmu, złożenie odpisu, urząd miasta, przedmiotowy lokal mieszkalny, małżeństwo, żona z synem, dopuszczalność zmiany powództwa, miasto wydziału, gmina, pozew, późniejsze uzupełnienie, wyżej przytoczone rozważanie
Zobacz»

I ACa 193/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 6 grudnia 2017

Data publikacji: 20 kwietnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

współuczestnictwo konieczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, interes prawny powodów, nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, pełna legitymacja procesowa, majątek wspólny, małżonek, współuczestnictwo konieczne, samodzielna legitymacja, interes prawny w powództwie, realizacja roszczenia o zapłatę, zezwolenie na nabycie nieruchomości, nieruchomość do majątku wspólnego, powództwo o ustalenie, stwierdzenie nieważności umowy sprzedaży, notariusz, umowa sprzedaży nieruchomości, egzekucja, daty dokonywania, legitymacja powoda, czynność prawna
Zobacz»

I ACz 2310/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 17 grudnia 2013

Data publikacji: 4 września 2014

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

współuczestnictwo konieczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • współuczestnictwo konieczne, prawo do grobu, wznowienie postępowań, dysponowania grobem, strona procesów, stosunek prawny, uprawnienie do dysponowania, wniesienie skargi o wznowienie, udział w postępowaniu, możność działania, prawo powódki, podstawa skargi, zażalenie, pełna legitymacja czynna, dopuszczalność wniesienia skargi, strona przedmiotowego stosunku, świadczenie niepodzielne, strona prawa materialnego, problem występujący w sprawie, istniejące współuczestnictwo
Zobacz»

I ACa 829/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 2 stycznia 2013

Data publikacji: 16 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

współuczestnictwo konieczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, istnienie prawa własności, spór nieruchomości, ustalenie istnienia prawa, orzeczenie sądu karnego, stan prawny nieruchomości, lista narodowa, przepadek, brak pełnej legitymacji procesowej, postanowienie sądu powiatowego, wojna, decyzję komunalizacyjną, współuczestnictwo konieczne, interes prawny, strona pozwana w postępowaniu, brak niepewności, decyzja o wyodrębnieniu, zwolnienie majątku spod zajęcia, kontakt z polską, wyodrębnienie lokalu w budynku
Zobacz»

II Ca 912/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 6 sierpnia 2015

Data publikacji: 24 września 2015

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

współuczestnictwo konieczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • współuczestnictwo jednolite, zasądzenie świadczenia, przerwanie biegu przedawnienia, współuczestnictwo konieczne, współuczestnictwo materialne, strony małżonek, sprawa po stronie powodowa, gmina, majątek wspólny, wspólność, obowiązek administracyjny, wierzyciel, współuczestnik, strona powoda, solidarność czynna, czynności procesowe, zbiorowe zaopatrzenie w wodę, orzeczenie ponad żądanie pozwu, skuteczne dochodzenie roszczenia, czynność zarządu
Zobacz»

I ACz 362/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 28 lutego 2012

Data publikacji: 28 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

współuczestnictwo konieczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • współuczestnictwo jednolite, legitymacja procesowa łączna, brak w legitymacji procesowej, współuczestnictwo konieczne, współuczestnik jednolity, legitymacja procesowa, ważność umowy przelewu, piąta część, pozwany, przekształcenie podmiotowe, zawieszenie postępowania, powództwo opozycyjne, na śmierć, opłata od zażalenia, jelenia góra, charakter współuczestnictwa koniecznego, powiązanie prawne, konkretna relacja, relacja między podmiotami, jednolite rozstrzygnięcia
Zobacz»

I ACz 1765/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 15 października 2014

Data publikacji: 10 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

współuczestnictwo konieczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • współuczestnictwo, współuczestnictwo formalne, współuczestnictwo materialne, śmierć osoby bliskiej, jednakowa podstawa prawna, sfera prawa podmiotowego, roszczenie, ostrowiec świętokrzyski, zażalenie, podstawa faktyczna i prawna, łączność, tożsamość podstawy faktycznej, wynik śmierci osoby, osoba zmarła, związek ze śmiercią, śmierć męża i ojciec, najbliższa członka rodziny, właściwość rzeczowa sądu, strona czynna, śmierć braci
Zobacz»

II Ca 2289/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 5 lutego 2016

Data publikacji: 4 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

czynność zachowawcza, zwykły zarząd, współwłaściciel, zarząd rzeczą, legitymacja czynna, nieruchomość, zachowanie wspólnego prawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • czynność zachowawcza, zwykły zarząd, współwłaściciel, zarząd rzeczą, gospodarowanie rzeczą, czynność zwykłego zarządu, metoda ochrony, legitymacja czynna, nieruchomość, legitymacja czynna wnioskodawcy, zachowanie wspólnego prawa, zakres zwykłego zarządu, pojęcie zarządu, zarząd nieruchomości wspólnej, zgoda większości współwłaścicieli, eksploatacja rzeczy, współwłaściciel nieruchomości, generalny remont dachu, wnioskowana czynność, stan niepogorszony
Zobacz»

I ACz 1527/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 27 września 2016

Data publikacji: 25 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

współuczestnictwo konieczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • współuczestnictwo, współuczestnictwo materialne, jednakowa podstawa prawna, zadośćuczynienie, rygiel, szewczyk, wartość przedmiotu sporu, podstawa faktyczna, współuczestnik, roszczenie, postanowienie, krzywda, charakter współuczestnictwa formalnego, argumentacja zawarta w zażaleniu, z osobna, niewłaściwość, stan graniczny, właściwość sądu, istnienie między powodem, zastosowanie przepisu prawnego
Zobacz»

I ACz 1821/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 22 października 2014

Data publikacji: 20 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

współuczestnictwo konieczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • współuczestnictwo, współuczestnictwo formalne, podstawa faktyczna i prawna, właściwość rzeczowa sądu, wartość przedmiotu sporu, współuczestnik, jednakowa podstawa, z osobna, współuczestnictwo materialne, wartość roszczenia, mąż i ojciec, właściwość miejscowa, omawiany temat, miejscowy przepis, strona powoda, łączność wewnętrzna, ustalenie charakteru współuczestnictwa, rozstrzygnięcie kwestii właściwości, odrębne zadośćuczynienie, współuczestnictwo czynne
Zobacz»

I ACz 280/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 10 maja 2013

Data publikacji: 3 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

współuczestnictwo konieczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • współuczestnictwo, współuczestnictwo formalne, właściwość rzeczowa sądu, współuczestnictwo materialne, autor zażalenia, wartość roszczenia, mąż i ojciec, wypadek drogowy, śmierć synów, omawiany temat, tragedia śmierci, przykład odmienny, strona powoda, łączność wewnętrzna, ustalenie charakteru współuczestnictwa, odrębne zadośćuczynienie, rozstrzygnięcie kwestii właściwości, sprawność i ekonomika, współuczestnictwo czynne, przejęcie odpowiedzialności cywilnej
Zobacz»

I ACz 275/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 16 maja 2014

Data publikacji: 2 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

współuczestnictwo konieczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • współuczestnictwo, współuczestnictwo formalne, współuczestnictwo materialne, właściwość rzeczowa sądu, wartość roszczenia, mąż i ojciec, wypadek drogowy, śmierć synów, wartość przedmiotu sporu, zażalenie, omawiany temat, przykład odmienny, strona powoda, łączność wewnętrzna, ustalenie charakteru współuczestnictwa, odrębne zadośćuczynienie, rozstrzygnięcie kwestii właściwości, współuczestnictwo czynne, przejęcie odpowiedzialności cywilnej, charakter współuczestnictwa procesowego
Zobacz»

I C 866/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 28 grudnia 2017

Data publikacji: 20 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Wspólna treść

współwłaściciel, czynność zachowawcza, nieruchomość, zachowanie wspólnego prawa, zwykły zarząd
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • współwłaściciel, czynność zachowawcza, nieruchomość, płyta, sprzeciw, informacyjne wyjaśnienie, umowa użyczenia, wyjaśnienie na rozprawie, interwenientka uboczna, roszczenie windykacyjne, zachowanie wspólnego prawa, rozprawa w dniach, władanie rzeczą, współwłaścicielka, pozwany, stosunek prawnorzeczowy, przedmiotowa nieruchomość, zgoda, osoby nieuprawnione, zwykły zarząd
Zobacz»

III Ca 1962/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 18 kwietnia 2016

Data publikacji: 31 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

współuczestnictwo konieczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dojazd, pozwany, samochód, pieniądz, pasieka, adwokat, legitymacja procesowa, spisa kosztów, mąż, pełnomocnik, współuczestnictwo konieczne, strona powodowa, zażalenie, pierwsza instancja, schizofrenia, przedmiotowe auto, ustalenie prawa własności, małżonka powódki, sporny pojazd, ostatnie posiedzenie sądu
Zobacz»

I ACa 531/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 15 grudnia 2017

Data publikacji: 26 marca 2018

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

współuczestnictwo konieczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • współuczestnictwo konieczne, rzecznik praw obywatelskich, dziecko powodów, transseksualizm, rodzic, poczucie przynależności, trwałe poczucie, płeć żeńska, sporny stosunek prawny, udział rzecznika, sporządzenie uzasadnienia wydanego wyroku, interes prawny, dokonywanie odpisów, zabronienie, współuczestnik konieczny, nagranie z rozprawy, akt urodzenia dzieci, syn powodów, nazwisko i adres, ustalenie zmiany
Zobacz»

I ACa 652/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 15 grudnia 2016

Data publikacji: 28 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

współuczestnictwo konieczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • legitymacja procesowa, umowa przekazania gospodarstwa rolnego, nieważność umowy przekazania gospodarstwa, ustalenie nieważności umowy przekazania, realne zdarzenie, matka stron, nieruchomość, akt własności ziemi, współuczestnictwo konieczne, ojczym, właściciel nieruchomości gruntowej, zeznanie strony, sporny stosunek, akt notarialny, spadkobierca, pozwany, brak legitymacji procesowej, związek z oskarżeniami, droga do realizacji, miejscowość
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Kowalska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy we Włocławku
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariusz Nazdrowicz,  Barbara Baranowska ,  Aneta Sudomir-Koc
Data wytworzenia informacji: